Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Pellerviken - Strand i Brumunddal - hovedprinsipp for veger i utbyggingsområde er vedtatt

Planutvalget i Ringsaker har vedtatt en utfylling/detaljering av områdereguleringsplanen for Brumunddal sørvest.  Dette gjelder hovedprinsipp for veger, kryss med nåværende og framtidig fylkesvegnett og arealbehov til infrastruktur i utbyggingsområdene på Strand nordre og Pellerviken.  Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 1. mars 2018. 

 

 

Velkommen til UKM 2. februar

Fredag 2. februar kl. 18:30.arrangeres UKM (Ung Kultur Møtes) på Prøysenhuset. Dette er et arrangement av ungdom, for ungdom. Forestillingen er gratis og publikum kan bare møte opp på Prøysenhuset.