Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Pellerviken - Strand i Brumunddal - hovedprinsipp for veger i utbyggingsområde er vedtatt

Planutvalget i Ringsaker har vedtatt en utfylling/detaljering av områdereguleringsplanen for Brumunddal sørvest.  Dette gjelder hovedprinsipp for veger, kryss med nåværende og framtidig fylkesvegnett og arealbehov til infrastruktur i utbyggingsområdene på Strand nordre og Pellerviken.  Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 1. mars 2018. 

 

 

Oppstart av regulering for et kvartal ved Badstuvegen, Brumunddal sentrum

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretning/næring/tjenesteyting i form av kontor, hotell, bevertning, kino og kulturformål. Det foreslås økte byggehøyder opptil 8 etasjer og tilsvarende økt tomteutnyttelse. Frist for uttalelse til oppstart er 20. februar 2018.