Listeforslaget må ha kommet fem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12.00 den 1. april 2019. 

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Veiledning til utfylling av listeforslag