www.ringsaker.kommune.no

Alle skoler

Tips en venn Skriv ut
Listevisning Vis i kart

1. og 2. trinn har tatt i bruk iPad

Som et ledd i Ringsaker kommunes plan for systematisk innføring av digitale læringsverktøy for barne- og ungdomsskoleelever fikk elevene på 1. og 2. trinn ved Mørkved skole utdelt iPader denne uka. Torsdag og fredag fikk elever og lærere besøk av dyktige veileder fra firmaet Kreasjon som hadde to flotte dager med modellering og gjennomgang av gode undervisningsapper. 

1.trinn på tur

Fredag i første skoleuka dro førsteklassingene på tur med fadderne sine fra 6.trinn.

Aktivitetsskolen/SFO Skarpsno skole

Det er utarbeidet ny rammeplan og lokalplan for Aktivitetsskoen/SFO. Rammeplanen er felles for Kidle, Fossen og Skarpsno skoler, men lokalplanen gjelder for Skarpsno skole. Alle foreldre blir orientert om dette på foreldremøtet i høst, og planen blir delt ut til alle i forkant.

Det er også blitt utarbeidet en egen standard for Aktivitetsskolen ved Kilde, Fossen og Skarpsno skoler.

Standarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordningen i Ringsaker. Disse områdene er:

 • Innhold og ambisjoner
 • Trygghet, trivsel og omsorg
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Dialog og samarbeid

Standarden ble gjeldene fra 1.8.2011 ved Kilde, Fossen og Skarpsno skoler.

VEDTEKTER FOR SFO I RINGSAKER 2012/2013 er gjeldende.

Ansatte

Administrasjon

Ansatte

Moelv og Fossen skoler har felles administrasjon og ledelse. Steinar Ulven er skoleleder, mens Bodil Ellefsæter er assisterende skoleleder ved Moelv skole. Agnes Amb Groseth er assisterende skoleleder ved Fossen skole. I tillegg kommer skolens pedagogiske personale.

Ansatte Brøttum barne og ungdomsskole

På Brøttum barne og ungdomsskole er vi over førti ansatte. 

Personalet Brøttum skole 2017 til 2018_700x500.jpg

Ansatte ved Mørkved skole 2017-2018

Ledelse og administrasjon

Rektor:
Tone Strømbeg
Mail: trg@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 362

Assisterende rektor:
Lars Erik Pedersen
Mail: lape@ringsaker.kommune.no 
Tlf: 623 36 363

Adm. konsulent:
Jannicke M. Isaksen
Mail: jis@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 360

SFO-leder:
Else Marie S. Haga
Mail: emm@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 371

Ansatte ved Stavsberg skole

Ledelse og administrasjon


Rektor:
Else Margrethe Holst
Tlf: 623 50048
E-post:  emh@ringsaker.kommune.no

Assisterende rektor:
Hanne Kristin Pedersen
Tlf: 623 50048
E-post: hkp@ringsaker.kommune.no

Adm. konsulent:
Mariann Korsvold
Tlf: 623 50048
E-post: mko@ringsaker.kommune.no

Fungerende SFO-leder:
Michéle Stettler og Karin Heggelund
Tlf: 623 50037
E-post: michele.stettler@skole.ringsaker.kommune.no  karin.heggelund@skole.ringsaker.kommune.no

 

 

Ansatte Åsen skole

Her finner du oversikt over ansatte for skoleåret 2016/17.

Arkeologiske utgravinger på Stavsjø

I 14 dager har arkeologer fra Universitetet i Oslo gjort arkeologiske utgravinger på Stavsjø.

Barneskoletida er omme

På fredag lukket 21 elever på 7. trinn døra til Stavsberg skole for godt. Etter 7 år var det tid for å ta avskjed med små og store på barneskolen. Nå er det ungdsomsskolen som venter. 

Besøk av selveste Asbjørnsen!

På 1.trinn har de for tiden fokus på eventyr. De leser eventyr, ser på eventyr, snakker om kjennetegn på eventyr, dramatiserer og skriver egne eventyr. Det er kjempegøy og ungene er veldig kreative!

Bildedeling og sosiale medier - foredrag

Det arrangeres foreldremøter og foredrag 13. og 14. mars.

Brumunddal ungdomsskole

Telefon: 
62 33 60 00

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Skolevegen 14, 2383 Brumunddal

Postadresse:
Postboks 127, 2381 Brumunddal

Brumunddal ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for å avdekke, håndtere og følge opp krenkende atferd og mobbing

Brøttum barne- og ungdomsskole

Telefon: 
62 34 99 00
62 34 99 08 (SFO)

postmottak.brottum.skole@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum

Postadresse: 
Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum

Dansekurs og nyttårsfest

Torsdag og fredag denne uken fikk elvene på 5., 6. og 7. trinn delta på dansekurs med Sidsel Fasting. Det var god stemning i gymsalen og elevene fikk lære flere typer dans; vals, twist og polonese, for å nevne noen. Men det var ikke første gang Sidsel Fasting er på Stavsberg for å holde dansekurs – det har hun nå gjort 27 år på rad! 

Digitalisering i skolen

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen. I dette ligger hensiktmessig bruk av digitale verktøy, medier og ressurser for å løse oppgaver, behandle informasjon, kommunisere og skape digitale produkter, samt digital dømmekraft. I et samfunn som har blitt mer digitalisert og medierikt innebærer dette også at elever må utvikle digitale ferdigheter som sikrer læring og aktiv deltagelse i et samfunn i stadig endring. 

 

Ekstremfriskus

Det lå fortsatt snø på plenen i skolegården da 23 elever fra 5., 6.og 7. trinn sto klare med syklene sine ved skoleporten tirsdag 18. april - de ville ned til Mjøsa for å bade! Det var de elevene som var påmeldt Ekstremfirskus som skulle på tur. 

Ekstremfriskus

Torsdag den 1.juni var 21 elever klare for siste øvelse i årets Ekstremfriskus. Det var igjen 11 elever fra 7.trinn, 3 elever fra 6.trinn og 7 elever fra 5.trinn som skulle gjennomføre denne øvelsen. Vi syklet ned til Domkirkeodden for å gjennomføre triatlon. 

Elevtall og kontaktlærere 2017/2018

Elevtall per 01.09.2017

FN dagen

FN dagen blir hvert år markert med heising av FN flagget og felles samling som 6.trinn har ansvar for.

Fagdag matematikk på mellomtrinnet

Tirsdag 25. april var det matematikk som sto i fokus på mellomtrinnet. Elevene var delt opp i grupper på tvers av trinnene, og de skulle samarbeide om å løse oppgaver av forskjellige slag. Matematikklærer Alf Gunder hadde laget et «kode-løp» hvor elevene ved å løse en oppgave fikk et svar som var koden for å åpne neste oppgave. Slik skulle de da komme seg gjennom flest mulig oppgaver. Ville noen av gruppene rekke alle oppgavene? 

Fagerlund skole

Telefon: 
62 36 22 00
62 36 22 29 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 308, 2381 Brumunddal

Besøksadresse:
Bekkevegen 3, 2380 Brumunddal

Fagernes skole

Telefon: 
915 29 879
476 04 034 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Åsmarkvegen 737
2364 Næroset

Postadresse:
Åsmarkvegen 737
2364 Næroset

Fellessamling i gymsalen

Fredag 29. september var det igjen tid for fellessamling i gymsalen. Denne gang var det 7. trinn som hadde ansvaret for samlingen. De hadde fokus på den presentasjonen de nylig hadde holdt under leirskoleoppholdet på Knattholmen; en uke de alle var svært fornøyd med.
En flott blanding av dans, sang og humor preget trinnets presentasjon.

Fine utstillinger i hallen

I hallen, like innenfor skolens hovedinngang, kan man rett som det er glede seg over fine utstillinger av elevarbeid fra forskjellige trinn. Den siste uken før påske var det utstilt båter lagd av 1. trinn, hus og biler lagd av 2. trinn og brosjyrer lagd av 4. trinn. Mange ulike kompetansemål og grunnleggende ferdigheter har vært i fokus, og elevene kan være stole over det de har produsert! 

Flyttesalg på Stavsberg

I forbindelse med utflyttingen fra Stavsberg skole arrangerer FAU loppemarked og auksjon på skolen lørdag 3. februar fra kl. 10.00-16.00. Auksjonen begynner kl. 13.00, og inntektene fra salget går til aktiviteter for elevene ved skolen.

Foreldrens arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU)

Rådsorganene skal fremme utvikling og samarbeid i skolen, med hjemmene og med nærmiljøet.

Rådsorganene tar opp saker og uttaler seg om forhold ved skolen og i skolesamfunnet som gjelder og interesserer alle medlemmene. De skal gi uttalelse i alle saker som de får fra rektor eller kommunen. Rådsorganene skal ikke behandle spørsmål som har med lønns- og arbeidsvilkår å gjøre, eller ta avgjørelse i saker om enkeltpersoner.

Taushetsplikt:

Alle som arbeider i grunnskolen har taushetsplikt om elever, foresatte og andre privatpersoner og deres forhold til skolen. Denne taushetsplikten gjelder også foreldrerepresentanter og foreldre som deltar på skoleturer, leirskole og lignende.

Forfatterbesøk

Ringsaker bibliotek arrangerer litteraturuke fra 20. - 24. mars. I den forbindelse, og til stor glede for elevene, var Stavsberg skole så heldig å få besøk av forfatter Nina Grøntvedt. Hun er barnebokforfatter og illustratør, og har etter sin forfatterdebut i 2006 allerede vunnet flere priser for bøkene sine

Fotballturnering for 5.-7. trinn

I år var det Hempa skole som var vertskap for den årlige fotballturneringen for 5.-7. trinns elevene på Hempa, Kirkekretsen og Fagerlund. Med ungdomsskoleelever som dommere, ble det et fint arrangement for alle deltakerne. Noen kamper ble vunnet, noen ble tapt, men uansett var det god stemning blant elevene. Takk til Hempa for en fin turnering.

Fraværsrutiner

Formålet med rutiner for fraværshåndtering er å forebygge skolefravær og sikre at alle elever i grunnskolen som har fravær blir fulgt opp.

Friskus

Hver måned arrangeres det Friskus ved skolen. Da er det fysisk aktivitet som står i fokus. Aktivitetene varierer gjennom året og de planlegges av elever fra ett trinn i samarbeid med Patrick som er lærer og Friskus-ansvarlig. Denne gangen var det klassesamarbeid som var tema og elevene skulle gjennom sju forskjellige poster.

Furnes ungdomsskole

Telefon: 
62 33 61 50

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Gjerluvegen 150, 2320 Furnes

Postadresse:
Gjerluvegen 150, 2320 Furnes

Første dag i første klasse

"Endelig nå står vi her
med skolesekk og fine klær.
Ja, ventetiden den har vært fryktelig lang.
Og lærer’n vår, hun smiler blidt
og ønsker oss velkommen hit
til skolen for første gang.

Gaupen skole

Telefon: 
62 33 64 20 

Send e-post til Gaupen skole

Besøksadresse:
Stavsjøvegen 11, 2355 Gaupen

Postadresse:
Stavsjøvegen 11, 2355 Gaupen

God sommer!

Vi takker alle elever og foreldre for godt samarbeid i skoleåret 2016/2017 og vi ønsker dere en riktig god sommer!

Godt læringsmiljø med faglige og sosiale dimensjoner

Hempa skole har mottoet: - Et lærende sted, der alle er med!

I dette kommer til uttrykk det som er våre overordnede målsettinger:

 • Faglig utvikling med fokus på elevenes læring - kunnskapsbygging gjennom faglig stimulans som skaper positive mestringsopplevelser. Kultur for læring!
 • Sosial utvikling med fokus på individuelle styrker og sosiale ferdigheter, i samarbeid og fellesskap med voksne og medelever i skolehverdagen. Kultur for trivsel!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Planen er under revidering.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å for å fremme et godt psykososialt miljø, der hver enkelt elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

 

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 

 •          At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 •          At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 •          At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplanen skal være et redskap for både ledelsen, personalet, elevene og foreldrene i det systematiske arbeidet mot mobbing, den omfatter både skole og SFO.
Handlingsplanen er bygget opp rundt disse fire hovedpunktene:

1. Avdekking av mobbing

2. Problemløsing

3. Forebygging

4. Kontinuitet

Samarbeidet mellom skolen og foresatte er sentralt både innen forebygging og løsning av mobbing. Alle voksne rundt barnet har et stort ansvar for å gjøre sin innsats til beste for egne og andre barns trygghet og trivsel i skoledagen. Arbeidet mot mobbing er forankret i Opplæringsloven, kapittel 9a om elevenes arbeidsmiljø. Ingen skal bli mobbet eller oppleve krenkende adferd er målet vi alle har felles, og som vi alle skal arbeide mot gjennom et godt og tett samarbeid på alle nivåer i skolemiljøet.

 

Handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing

 

Handlingsplan mot mobbing FUSK 2016.pdf

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

I forbindelse med at den nye loven om nulltoleranse mot mobbing tredde i kraft 1.8.2017 revideres vår handlingsplan. Den nye planen vil være tilgjengelig på vår nettside i løpet av høsten 2017.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
 vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
 elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:
•At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
•At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
•At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

 

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere mobbing og krenkende atferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.pdf

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd PDF document ODT document

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.pdf

Hempa skole

Telefon: 
62 35 14 30
62 35 14 35 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Børkesvevegen 59, 2380 Brumunddal

Postadresse:
Postboks 120, 2381 Brumunddal

Hempa skole presenterer CD med sanger fra "Rypesvea"

Tirsdag 22. november var det lanseringsfest for Rypesvea-CD'en på Hempa skole. Tor Karset presenterte utgivelsen sammen med Geir Willard, musikere og lydfolk fra Studio 19, Hamar. Elever fra skolen bidro med sanginnslag fra forestillingen under veis. CD-en fås kjøpt ved henvendelse til Hempa skole.

 

Høstens første fellessamling i gymsalen

Knappe to uker var gått før skoleårets første fellessamling i gymsalen sto på programmet. Det var rektor Else som ledet samlingen og og hele skolen fikk gleden av å høre de nye førsteklassingene presentere seg og synge en sang. For en fin gjeng!

 

Høsttur i Solstadhagen-Byhagrn

Tirsdag 20.09 hadde 1.-3.trinn sin årlige høsttur i Solstadhagen-Byhagen. Glade unger og fornøyde voksne  koste seg med masse aktivitet og lek i nydelig høstvær.

Informasjon om Åsen skole

Siden vil oppdateres med relevant informasjon fortløpende.

Informasjonsbrev

Her kan du lese informasjonsbrev for oktober

Informasjonsbrev

Her kan du lese informasjonsbrevet for september 

Informasjonshefte 2017-18

Her vil en finne mye av det elev og foresatte trenger vite. Her finnes oversikt over alle ansatte med telefonnummer og epostadresse.

Informasjonshefte for Skarpsno skole 2016/2017

I dette heftet finner du aktuell informasjon for Skarpsno skole for skoleåret 2016/2017. I heftet finner du blant annet oppfølging av §9a, handlingsplan når mobbing oppdages, ordenseregler og aktivitetsplan.

Åpen kommunikasjon er viktig i en hektisk hverdag. Derfor er det viktig at vi er oppmerksomme og anerkjennende overfor hverandre. Slik tar vi vare på det gode miljøet ved skolene våre. Sammen skal vi drive Kilde, Fossen og Skarpsno skoler, med godt tilpasset undervisning for det enkelte barn og et godt og aktivt miljø blant barn og voksne. Skolene våre skal være arenaer for gode fellesopplevelser for store og små.

 

 

Informasjonsmøte for nye åttendeklassinger med foresatte

...blir holdt i ungdomsskolens gymsal onsdag 31. mai kl. 19 - 21. Se program og info her.

Julegrantenning 2017

Fredags morgen 1.desember samlet elever og ansatte på Kylstad skole seg rundt den store julegrana som er satt opp i skolegården vår.

Julegrøt

Onsdag siste uka før jul var det grøtfest for hele skolen.

Julehilsen

Julen nærmer seg. Siste skoledag før jul er fredag 22. desember.

Kirkekretsen skole

Telefon: 
62 33 62 90
62 33 62 99 (SFO)
950 49 700 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Veldromsvegen 6, 2385 Brumunddal

Besøksadresse:
Veldromsvegen 6, 2385 Brumunddal

Kirkenær skole

Telefon: 
62 33 62 70
62 33 62 73 / 80 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Frøbergvegen 375
2320 Furnes

Postadresse
Frøbergvegen 375
2320 Furnes

Klargjør Brumunddal for «Istid»

Elever fra Mørkved skole fikk være med på workshop med iskunstner Peder Istad i Brumunddal sentrum i dag. Utsmykkingen av gågata er en del av «Istiden» som åpner i Brumunddal førstkommende lørdag kl. 17.00.

Kultur for læring

Mørkved skole deltar i kartleggingsprosjektet «Kultur for læring» i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Senter for praksisrettet utdanning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark er veileder og tilrettelegger i prosjektet. Her kartlegges skolens læringsmiljø gjennom tre undersøkelser i 2016, 2018 og 2020. Skolens ledelse, lærere, elever og foresatte deltar i dette prosjektet.

Kylstad OL 2017

I strålende høstvær arrangerte skolen torsdag 5.oktober årets Kylstad OL med høyde, lengde, kule, liten ball, 60 meter, en innlek og en utelek. Vi avsluttet dagen med å løpe Unicef-runden for å samle inn penger til bygging av skoler i Afrika.

Kylstad skole

Telefon: 
62 33 60 40
476 12 819 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Bjørgedalsvegen 427
2320 Furnes

Postadresse:
Bjørgedalsvegen 427
2320 Furnes

Lese- skrive og regneopplæring

Skolen følger kommunens «Program for systematisk lese- og skriveopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med veiledet lesing som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn som trenger ett ekstra tilbud for å bli bedre lesere.

Skolen følger kommunens «Program for systematisk regneopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med den «Matematiske samtalen» som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn og 3.trinn som trenger et ekstra tilbud for forståelse av de grunnleggende ferdighetene i faget.

Lismarka skole

Telefon: 
62 33 65 70
62 33 65 76 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Hagatunvegen 2
2616 Lismarka

Postadresse:
Hagatunvegen 2
2616 Lismarka

Markering av FN-dagen

Mørkved skole markerte FN-dagen med fellesamling i gymsalen og skoleløp til inntekt for FORUT`s aksjon; "Alle trenger et hjem"

 

 

Markering av Luciadagen

Det var stemningsfullt da Luciadagen i dag ble markert ved skolen. Tradisjonen tro, var det 1. trinn som gikk Lucia og resten av skolen var tilskuere. Med dempet belysning i korridoren og hallen, kom 1. trinn gående i Luciatog med nydelig sang. Og litt senere fikk alle klassene besøk av førsteklassingene som delte ut lussekatter til alle sammen. Tusen takk til 1. trinn!

Markering av Samefolkets nasjonaldag

6. februar var det markering av Samefolkets nasjonaldag ved skolen. 1. -4. trinn var delt i grupper på tvers av trinn og var ute i Furuberget som sjøsamer, fjellsamer og skogsamer. Mellomtrinnet var også delt på tvers av trinn og hver gruppe var innom en stasjon med teori, en med musikk og en med forming knyttet opp imot Samefolket.

Mattedag for mellomtrinnet 9 februar 2018

9 februar hadde mellomtrinnet på Brøttum skole mattedag. Elevene ble fordelt på fire aktiviteter, og rullerte på fire hovedaktiviteter. 

Messenlia skole

Telefon: 
62 33 63 20
62 33 63 25 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Gammelvegen 1, 2610 Mesnali

Postadresse:
Gammelvegen 1, 2610 Mesnali

Moelv og Fossen skoler

Telefon:
40 43 44 10 Moelv skole og 62 33 62 62 til Fossen

Besøksadresse:
Skolevegen 2, 2390  Moelv og Fossvegen 6, 2390 Moelv

Send e-post
postmottak.moelvogfossen.skoler@ringsaker.kommune.no

Postadresse:
PB 223, 2391  Moelv

 

 

Moelv ungdomsskole

Telefon: 
62 33 63 30

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 33, 2391 Moelv

Besøksadresse:
Skolevegen 14, 2390 Moelv

Månedens fellessamling

Mandag 30. oktober var det duket for månedens fellessamling i gymsalen. Det var 6.trinn som hadde ansvaret denne gangen, og de sørget for en veldig fin start på uka.

Månedens informasjonsbrev

Les månedens informasjonsbrev

 

 

Månedssamling i mars

Det var 4. trinn som hadde ansvaret for å bringe månedssamlingen for mars vel i havn. Og det gjorde de med glans. Via Book Creator hadde elevene laget en sammensatt tekst med fortelling, bilder, skriftlig tekst og lyd; all presented in the very best English you can imagine. Book Creator var også benyttet i samfunnsfag der vi fikk være med på en spennende reise til Costa Rica. I norskfaget hadde elevene skrevet både dikt og eventyr; høy kvalitet her, også. “What shall we do with the drunken sailor” – runget gjennom gymsalen – denne sangen var godt innøvd i musikkfaget. Ikke nok med det; de utfordret elevene våre på 7. trinn til å delta, og i det siste verset lot de eldste elevene våre seg lokke med.

Mørkved skole

Telefon: 
62 33 63 60
62 33 63 75 (SFO Bikuben)
62 33 63 70 (SFO Bjørnehiet)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 253, 2381 Brumunddal

Besøksadresse:
Kongsvegen 94, 2380 Brumunddal

Nes barneskole

Telefon: 
62 33 64 70
62 33 64 75 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Tingnesvegen 51, 2353  Stavsjø

Besøksadresse:
Tingnesvegen 51, 2353 Stavsjø

Nes ungdomsskole

Telefon: 
Nes ungdomsskole: 62 36 50 50

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Tingnesvegen 53 2353 Stavsjø

Besøksadresse 
Tingnesvegen 53, 2353 Stavsjø

Nettbrett

Digital læring i Ringsakerskolen innebærer en omfattende endring i hvordan og hvor elever kan lære. Bruk av digitale verktøy i opplæringen skal benyttes for å gjennomføre god og effektiv undervisning. Fra høsten 2017 vil elever på 1. og 2. trinn ved fire barneskoler i Ringsaker kommune få hvert sitt nettbrett, Mørkved skole er en av disse skolene. 

Nissefriskus og grøtfest

Den årlige nissefriskusen har gått av stabelen, og da var det ikke mangel på ivirge og aktive elever rundt omkring i skolegården! Og 6. trinn inviterte på fredag fadderklassen sin til hyggelig grøtfest på skolekjøkkenet.

Nytt regelverk om trygt skolemiljø

Fra 1.august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, inkludert på SFO og på leksehjelp. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Nå kommer nettbrettene!

Denne uka fikk alle elever på 1. og 2. trinn ved Kylstad, Stavsberg, Mørkved og Kirkenær skoler hver sin iPad til bruk i skolehverdagen. Dette er første steg i Ringsaker kommunes plan for en systematisk innføring av digitale læringsverktøy for alle barn- og ungdomsskoleelever i målestokk én til én.

Om skolen

I artiklene under finner du informasjon om blant annet trivselsprogrammet, helsesøster og skoletilbudet ved forsterket avdeling. 

Oppholdsavgifter/oppsigelse

Foreldrebetaling for de kommunale skolefritidsordningene fastsettes av kommunestyret.

Pedagogisk utviklingsplan

Her er satsingsområdene mer utdypet.

Personalet 2017 - 2018

Ann-Therese Dalbakk

rektor

atda@ringsaker.kommune.no

Mellbye, Merete S.

rådgiver

mem@ringsaker.kommune.no

Rønning, Camilla

fagleder

car@ringsaker.kommune.no

Solbakken, Eva Synnøve

sekretær

eso@ringsaker.kommune.no

     

Hilstad, Marthe Kristine

barneveileder

lmarhils@skole.ringsaker.kommune.no

Johansen, Anne

barneveileder

lannjoha@skole.ringsaker.kommune.no

Gundersen, Morten

carneveileder

lmorgund@skole.ringsaker.kommune.no

     

Aas, Anne-Brit

lærer

lannaas@skole.ringsaker.kommune.no

Bratberg, Ola

lærer

lolabrat@skole.ringsaker.kommune.no

Hanssen, Monika S.

Lærer

monika.stensaker@gmail.com

 

 

 

Langgård, Silje

lærer

lsillang@skole.ringsaker.kommune.no

Lundbekk, Dag

lærer

ldaglund@skole.ringsaker.kommune.no

Mellbye, Karianne Holthe

lærer

lkarmell@skole.ringsaker.kommune.no

Rognlien, Hans-Jørgen

lærer

lhanrogn@skole.ringsaker.kommune.no

Røhnebæk, Marte Elisabeth

lærer

lmarrohn@skole.ringsaker.kommune.no

Stabo-Eeg Inger S.M.

lærer

lingstab@skole.ringsaker.kommune.no

Strandvik, Robert Væringstad

lærer

lrobstra@skole.ringsaker.kommune.no

Svenskerud, Lene

lærer

llensven@skole.ringsaker.kommune.no

Sørfonn, Gunn

lærer

lgunnsorf@ringsaker.kommune.no

Trøstheim, Ingrid

lærer

lingtros@skole.ringsaker.kommune.no

Vassbotten, Live

lærer

llivvass@skole.ringsaker.kommune.no

Wold, Anne Helga

lærer

lannwold@skole.ringsaker.kommune.no

Øverbye, Tonje Synnøve

lærer

ltonover@skole.ringsaker.kommune.no

 

 

 

Zvirbliene, Edita

morsmålslærer

editaaaz@gmail.com

Skjønhaug, Rosario Guangco

morsmålslærer

rosario_guangco@yahoo.com

     

Psykologisk førstehjelp

Skolene i kommunene deltar i et prosjekt som har fokus på forbyggende arbeid i forhold til elevenes psykiske helse. Dette har navnet «Psykologisk førstehjelp» og ble startet opp høsten 2016. Barna skal her lære å mestre egne følelser og tanker for å kunne se positive løsninger på utfordrende hverdagslige emner. Alle trinn på skolen deltar; men det er obligatorisk for 2.trinn og 5.trinn.

Rådsorganer

FAU
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn på skolen. Foreldrerådet ledes av et arbeidsutvalg (FAU), som har representanter fra hvert trinn. Leder og nestleder velges på foreldrerådets årsmøte i mai. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år. På den måten sikrer en kontinuiteten i arbeidet. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre er aktivt med i arbeidet for å skape et godt miljø.

Samarbeids- og skolemiljøutvalg
Samarbeidsutvalget(SU) er et kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Skolemiljøutvalget(SMU) er lovpålagt og har et overordnet ansvar for skolemiljøet. I utvalget skal foreldre og elever være i flertall.

Elevråd
Ved Kirkekretsen skole er alle klasser fra 2.-7. trinn representert i elevrådet. Det skal normalt være en gutt og ei jente fra hvert trinn, og hver har sitt varamedlem. Elevrådet velger også representanter til SU.

Rådsorganer

SU, FAU, Skolemiljøutvalg og hva foreldrene har ansvar for, er noe av det du kan lese mer om her.

SFO

Elever i 1.-4. årstrinn kan være i skolefritidsordningen (SFO) før og etter skoletid. Elever med store sammensatte hjelpebehov har rett på en plass i SFO ut 7. klasse etter søknad.

Åpningstida for SFO er kl .07.00 - 16.30.              

Oppholdsavgifter pr. 01.01.18:
• Delt plass   kr 1.370,-
• Hel plass   kr 2.415,-
• 1 fast dag pr. uke  kr  990,-

Det er anledning til å kjøpe enkelttimer og enkeltdager, dersom det er plass i SFO. Kontakt avdelingsleder for forespørsel. Enkelttime koster kr 80,- og enkeltdag koster kr 345,-.

Oppsigelse av plassen kan foretas med frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at skolen har mottatt oppsigelsen. Ved endring fra hel til delt plass, er det én måneds frist.

Endringer og oppsigelser må meldes SKRIFTLIG til skolen.

SFO starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. SFO er ellers åpen i høst- og vinterferien.
 Romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er SFO stengt.

SFO

SFO Mørkved skole

 Mørkved SFO er et omsorg - og fritidstilbud primært for våre elever
 fra første til fjerde trinn.
 Mørkved SFO skal inngå som en  naturlig  del av skolens virksomhet
 og bidra til helhet og samarbeid mellom hjem og skole.

 Vi har åpningstid 07.00-16.30 hver dag, også i skolens ferier.
 Unntaket er jule- og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

Her kan du lese en fin reportasje som Ringsaker kommune skrev i forhold til oppstarten nå i høst.
 

Myk overgang til skolestart

 

Planleggingsdager for skoleåret 2017-2018 er:

16.08 Onsdag
17.08 Torsdag
18.08 Fredag
26.01 Fredag (skolen har også fri)
18.05 Fredag (skolen har også fri)

 

Ved oppstart skoleåret 2017 har 103 barn plass i skolefritidsordningen ved Mørkved skole.

Årsplan 2017 - 2018

 

SFO på Hempa skole

Hempa SFO er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for elevene på 1.-4.trinn. SFO skal være en forlengelse av hjemmets behov, hvor barna i størst mulig grad skal kunne velge aktiviteter selv. Vi holder til i de samme lokalene hvor 1. og 2. trinn har klasserom. 

SFO/Aktivitetsskole (AKS)

Aktivitetsskolen/SFO er et frivillig, foreldrebetalt tilbud til barn fra 1. – 4. trinn.
Funksjonshemmede elever fra 1.-7.trinn har rett til tilbud. Antall barn pr. dato er 102.

Satsingsområder

Satsingsområdene for Brøttum barne-og ungdomsskole er:

Satsingsområder

Tilpasset opplæring - økt læringsutbytte

Satsingsområder

1. Klasseledelse

Skolen har hatt klasseledelse som et av fokusområdene de siste årene. Klassen er fortsatt den viktigste arenaen for læring og det å lede læringsarbeidet på en god måte, kan ikke undervurderes i forhold til økt læringsutbytte for elevene. God orden og struktur i skolehverdagen er en viktig del av denne satsingen.

2. Vurdering

En vurderingspraksis der elevene vet hva som forventes av dem og der de får klare beskjeder om hva de skal gjøre for å bli bedre, skaper motivasjon og læring. Skolen har arbeidet med dette siden 2008 og utvikler en vurderingspraksis i samsvar med nye forskrifter.

3. Lese og læringsstrategier/ lesing av fagtekster

Personalet er skolert i lese- og læringsstrategier inneværende år. Elevene som kommer fra barneskolene har kunnskaper og er vant til å benytte slike strategier i innlæring av nytt stoff. Skolen jobber videre med dette på ungdomstrinnet og har fokus på lesing av fagtekster i alle fag.

Satsingsområder Fagernes skole

Skolens satsingsområder er utarbeidet i tråd med Ringsakerskolens fokus på økt læringsutbytte for hver enkelt elev. Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Satsingsområder ved Åsen skole

Skolens satsingsområder er utarbeidet i tråd med Ringsakerskolens fokus på økt læringsutbytte for hver enkelt elev. Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Siste utstilling i hallen før flytting

 Ved Stavsberg skole går vi nå mot den siste skoleuken i vår nåværende skolebygning. Selv om flyttekassene fylles opp og skolen klargjøres for flytting over i midlertidig bygning, er det godt å se at skolens arbeid med kunst og håndverk likevel preger skolen. Nå om dagen kan vi glede oss over en flott utstilling i hallen. 4. trinn har arbeidet på sløyden og laget kjempefine fuglekasser, og 3. trinn har laget kunstverk inspirert av kunstneren Nils Erik Gjerdevik sine verk "Ekko". 

Sjakkturnering 2017

I løpet av de siste to ukene har årets sjakkturnering gått av stabelen ved Stavsberg skole. Det var fjerde gang elevrådet arrangerte sjakkturnering og hvert år har antall deltagere steget. I år var det 45 påmeldte og alle trinn var representert. 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1. til 7. klasse.
Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Den skal inngå som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet og bidra til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn.
Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.
SFO holder til i nybygget, vi har eget kjøkken, rommene brukes også av klasser i skoletiden. Gymsalen som ligger like ved, brukes jevnlig av SFO, men mest i vinterhalvåret. Vi har også mulighet for å bruke datamaskiner, sløydsal og skolekjøkken.
Uteområdet er stort og variert, og gir mange muligheter til lek og utfoldelse. Bl.a. fotball, håndball, basket, ishockey, akebakker, lysløype, husker, sandkasse, snekring og klatrestativ.

Pr. 1. oktober 2017 er det 19 barn som benytter seg av SFO-tibudet. Åpningstidene er fra 7.00 -16.30 på hverdager. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeukene, samt hele juli måned som det er feriestengt.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er åpen før og etter skoletid. I år er det om lag 60 barn som benytter seg av tilbudet. Videre er det anledning til å kjøpe enkeltdager / enkelttimer.

SFO er stengt i juli måned og i jule- og påskeferien.

Opptaksperioden gjelder ut 4. trinn.

Opptak i løpet av skoleåret kan skje hvis det er kapasitet.

Den som er tildelt plass i SFO kan foreta oppsigelse av plassen med en frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Økning eller reduksjon av oppholdstid avtales med SFO-leder.

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen ved skolen, mens leder av SFO har den daglige ledelsen.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1. til 7. klasse. Ordningen er beregnet for de som har behov for tilsyn utenom den obligatoriske skoletiden. Pr. 1.august 2017 er det 27 barn som benytter seg av SFO-tilbudet ved Lismarka skole.

Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.                  

Tilbudet gis før og etter skoletid. Skolefritidsordningen legger til rette for lek, omsorg, allsidige aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Lismarka skolefritidsordning ble startet i Lismarka barnehage i 1994 og ble flyttet opp til 6 åringenes lokaler i 1996.

Vi har et flott nærmiljø, med skogen og lysløypa som nærmeste nabo. Ellers blir skolens uteområde flittig brukt, både fotballbanen, ballbingen, sykkelløypa, huskene, dokkestua og ikke minst den lille skogtappen.

Vårt mål er å gi barna omsorg og tilsyn slik at de føler trygghet og trivsel ved skolen og skolefritidsordningen. Når barn føler seg trygge og trives er det et godt grunnlag for læring.        

Det viktigste målet for skolefritidsordningen er at barna skal utvikle et positivt selvbilde, og få tro på seg selv som et betydningsfullt menneske. Det er ønskelig at barna skal bli selvstendige mennesker som gradvis kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Barna skal få oppleve at de “er” noe, kan noe og betyr noe i kraft av seg selv. Skolefritidsordningen skal være en del av barnas sosiale nettverk; et sted som gir trygghet og hvor det er godt å være.

Åpningstidene er fra 7.00 -16.30 på hverdager. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeukene, samt hele juli måned som det er feriestengt.

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) ved Fagerlund skole er et omsorgs- og fritidstilbud for barn på første til fjerde, og for barn med særskilte behov opp til sjuende trinn. SFO er underlagt Ringsaker kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen skal være et pedagogisk tilrettelagt virksomhet. SFO-tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.


Skolefritidsordningen ved Fagerlund skole holder til i andre etasje i bygget nærmest Byflatvegen. Der har SFO sin egen base, men bruker også deler av første, andre og tredje trinn sine rom. I tillegg disponerer SFO fellesrom som kjøkken/kantine, tekstilrom, dramasal, idrettshallen, sløydsal m.m.


Pr. august 2017 er det ca 170 barn ved SFO, som er delt i fem grupper. Gruppene går om hverandre i lek, men samles i sine grupper under måltider og enkelte aktiviteter. Åpningstiden er kl. 07.00 - 16.30 mandag til fredag. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule- og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

 

Skolegården vår har fått asfaltdekke

Etter å ha ønsket oss asfaltering på området foran skolebygningen i flere år, har vi endelig fått det. Nå blir det mye mindre sand og søle med på sko og støvler inn i skolebygningen. Asfalten gir oss også bedre forhold for en del lekeaktiviteter. Til våren skal vi vurdere om vi skal male noen spillbrett o.l. på asfalten.

Skolestart 2017

Vi ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår mandag 21. august.

Kl. 8.30 starter elevene på 2. - 7.  trinn og de nye 1. trinnselevene kommer kl. 9.00. Foreldre er som alltid hjertelig velkommen!

 

Skolestart Moelv ungdomsskole

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 21.08.17 kl. 0830. Dette er en vanlig skoledag og avsluttes kl. 1405.

Skoleåret 17/18

Kjære elever og foresatte ved Furnes ungdomsskole!

Så er vi er i gang med et nytt skoleår! Det er alltid spennende med skolestart både for elever og ansatte. Foreldrene er også spente på hvordan det blir for sine på Furnes ungdomsskole.

Fakta – ny rektor og nye elever

Denne høsten har vi ønsket 93 nye elever velkommen til FUSK. Tilbakemeldinger fra både elever og ansatte forteller at alle de nye elevene – også de som har kommet til på 9. og 10.trinn – har blitt tatt godt i mot av de andre elevene og at de trives godt i oppstarten. Vi skal alle gjøre vårt ytterste for at dette fortsetter. Vi setter et godt miljø høyt. Trivsel er kanskje viktigst av alt for at hver enkelt får utnyttet evnene sine og gjør sitt beste. Dette gjelder både for elever og voksne. Nå er vi 293 elever og omtrent 50 ansatte som tilbringer store deler av dagen på denne arbeidsplassen. Derfor er det viktig at vi har felles regler, lytter til hverandre og viser respekt for hverandres meninger og forskjeller. På bakgrunn av dette har vi blant annet sammen med FAU og skolemiljøutvalget benyttet mye tid på å revidere planen mot mobbing og krenkende adferd.

Kultur for læring – mål Hedmark
Mål om
Ikke press og stress
VFL og klasseledelse
Digitalisering  Office 365

«Ungdomstrinn i utvikling» er tidenes nasjonale satsning på ungdomstrinnet. På FUSK har vi jobbet godt med dette satsingsområde, og det viser seg i gode resultater for våre elever. Denne høsten vil vi arbeide videre med skriving som grunnleggende ferdighet. Det vil dere som foresatte merke på flere måter vil jeg tro. Følg med på læringsplaner.

Det å være foreldre til tenåringer mellom 13 og 16 år er både morsomt og utfordrende. Vi ønsker at vi skal stå sammen i arbeidet. Trenger dere hjelp eller støtte til noe? Ta kontakt med oss før et problem vokser seg stort! FUSK ønsker fortsatt et aktivt og sterkt FAU og oppfordrer foresatte til å engasjere seg der.

Til slutt en liten oppfordring til alle, både foresatte og elever:

Retten til et godt skolemiljø – grunnlagt
Godt samarbeid mellom elever og foresatte

Vær snille med hverandre! Og vær snill mot deg selv. Det snakkes mye i media for tiden om psykisk helse. Hvordan vi har det med oss selv i forhold til tanker og følelser påvirker alle sider av hverdagen vår og livet vårt. Om du er på jobb, skolen, på sosiale medier eller hjemme i sofaen foran TV-en er det viktig å ha det godt og trives. Trivsel er viktig for læring. Ungdommen trenger gode forbilder og foresatte som er engasjerte og støttende på de arenaene de beveger seg på. I samspill med andre påvirker vi hverandres psykiske helse, og det beste vi kan gjøre for å bygge hverandre opp og styrke hverandre er å være snille, hyggelige og inkluderende. Så enkelt, så vanskelig, og så viktig.

Jeg ønsker dere lykke til og håper at alle får et bra skoleår her på Furnes ungdomsskole!

 

Med vennlig hilsen

Geir Mauseth
Rektor

Sola skinner på Kirkekretsen skole

I over to år har FAU ved Kirkekretsen skole hatt et ønske om å få laget et eget solcelle-anlegg ved skolen. I samarbeid med skolen, skoleeier, bygg og eiendom og Eidsiva ble dette ønsket innfridd i går da den offisielle åpningen av anlegget fant sted i strålende solskinn.

IMG_0221.JPG

Sola skinner på Kirkekretsen skole

I over to år har FAU ved Kirkekretsen skole hatt et ønske om å få laget et eget solcelle-anlegg ved skolen. I samarbeid med skolen, skoleeier, bygg og eiendom og Eidsiva ble dette ønsket innfridd i går da den offisielle åpningen av anlegget fant sted i strålende solskinn.

IMG_0221.JPG

Stavsberg skole

Telefon: 
62 35 00 48
62 35 00 37 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Kårtorpvegen 40
2320 Furnes

Postadresse:
Kårtorpvegen 40
2320 Furnes

Stavsberg skole til topps i regionsfinalen i FIRST LEGO LEAGUE for andre år på rad!

Det var en gjeng med spente elever, lærere og foreldre som dro til Gjøvik lørdag 11. november. Dagen var endelig kommet for Regionfinalen i FIRST LEGO LEAGUE! Etter å ha arbeidet med prosjektet siden oppdraget ble sluppet i september, var det tid for at de to lagene fra 6. og 7. trinn skulle vise fram arbeidet sitt. Temaet i år var HYDRO DYNAMICS og lagenes oppdrag denne sesongen var å forbedre måten mennesker finner, transporterer, bruker eller kvitter seg med vann på.

Stavsberg skoles handlingsplan mot krenkende atferd

 

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.
 
Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

 

Les Stavsberg skoles handlingsplan mot krenkende atferd.

 

 

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les informasjonsskriv fra utdanningsdirektoratet om nytt regelverk

Stjerner på Stavsberg

Fredag 28. april gikk "Stjerner på Stavsberg" av stabelen. Dette arrangementet har blitt en godt innarbeidet tradisjoen ved skolen. Hvert år kan elevene melde seg på med bidrag innenfor sang, dans, instrument og drama. Elevrådet er ansvarlig for planlegging og gjennomføring, og i juryen sitter to representanter fra elevrådet, en lærer, en SFO-ansatt og rektor. Hele skolen er publikum, og i tillegg synes vi er det er veldig hyggelig at så mange foreldrene møter opp. 

TALENTIADE2018 PÅ BRØTTUM SKOLE

16 februar var det talentiade for elevene fra 1 til 7 trinn. 

Team Splash til Trondheim!

Mandag 12. februar deltar elever fra sjette trinn ved Stavsberg skole i konkurransen Scandinavian Innovation Award i Trondheim. Av over 900 lag som deltok på årets First Lego League ble Team Splash valgt ut som ett av ti lag som får delta i konkurransen.

Tiltak når mobbing oppdages

Det er viktig for oss at vi ved Skarpsno sørger for at lover og forskrifter blir i varetatt, og enheten har satt Opplæringslovens §9a på dagsorden. Dette gjennomgås blant annet på skolens planleggingsdager og følges opp gjennom hele året i samarbeidstid. Videre informres det i rådsorganer, foreldremøter og til elevene. Skolen har planer som vi mener både forebygger, oppdadger og håndterer krenkende adferd når det oppstår. I tillegg gjennomføres elevundersøkelsen på 5., 6. og 7.trinn, og skolen har elevsamtaler gjennm året. Skolens handlingsplan når mobbing oppdages, finner du her:

Tine-stafetten

Den 24. mai deltok Stavsberg skole på Tine-stafetten som blir arrangert hvert år på Domkirkeodden. Skolen stiller med ett lag fra 4.-7.-trinn og ett skolelag. Dette er et flott arrangement hvor de som deltar får trent seg på løping og vekslingsteknikk, samtidig som de gjør sitt beste for laget. Etter endt løp mottar alle deltagere drikke og en t-skjorte. Det er stor stas for både foreldre og barn å være til stede denne kvelden. 

 

Trafikkdag

Torsdag 11. mai ble årets trafikkdag gjennomført ved skolen. Mens gradestokken så vidt hadde noen varmegrader å by på, og fotballbana var dekket av snø, sto elever og lærere ved skolen klare til å ta fatt. Uke 19 er trafikkuke for små og store ved Stavsberg skole. Trafikkopplæring har stått i fokus gjennom våren, og denne uken intensiveres den og rundes av med den årlige trafikkdagen. 

Transponder

Ringsaker kommune har tatt i bruk Transponder, digital meldingbok. 

Utviklingsområder

 Kirkekretsen skoles utviklingsområder 2017-2018


Kirkekretsen skole har en pedagogisk plattform som gir føringer for hvilke områder vi vil utvikle oss innenfor:
 

 Kunnskap – trygghet – utvikling.

Kirkekretsen skole har følgende utviklingsområder:

Det overbyggende vil være å jobbe med kultur for læring. I dette arbeidet vil også disse punktene inngå:

 • Pedagogisk analyse
 • Trivsel
 • Foreldresamarbeid
 • Læringsledelse
 • Fagkompetanse/bruk av kartlegging
 • Vurdering for læring og IKT

Vedtekter for Foreldrerådet og FAU ved Nes Ungdomsskole

Heidi Hemstad er leder i FAU ved Nes Ungdomsskole.

Velkommen til skolestart

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart mandag 21. august 2017. 

Oppstart for 2.-7. trinn er klokka 08.25, mens årets 1. trinn møter klokka 09.00 i amfiet ved siden av gymsalen.

Vel møtt!

Vellykket storforeldremøte med Thomas Nordahl

Mandag 12. september 2016 var det duket for storforeldremøte på Kirkekretsen skole. Rundt 100 foreldre møtte opp for å høre Thomas Nordahl fortelle om foreldrenes betydning for elevenes skolegang.

 

Vi har gått over til Transponder som verktøy for kommunikasjon hjem - skole

Dette erstatter Mobilskole for korte beskjeder mellom hjem og skole og for masseutsendelse av info fra skolen.

Viktige datoer

2017

 • Nasjonale prøver gjennomføres i perioden 11. – 29. september (engelsk 8. trinn, lesing 8. og 9. trinn og regning 8. og 9. trinn)

 • Foreldremøte 8. og 9. trinn: onsdag 20. september

 • Foreldremøte 10. trinn: onsdag 27. september

 • Høstferie: uke 41 (ufo stengt)

 • Operasjon dagsverk torsdag 2. november

 • Elevfri fredag 24. november (ufo stengt)

 • Siste skoledag før juleferien: fredag 22. desember (elevene slutter kl. 11.00). Ingen ufo etter skoletid.

 

2018

Første skoledag etter juleferien: tirsdag 2. januar (elevene starter kl. 08.30) Ufo åpner kl. 07.30.

 • Elevfri 26. januar

 • Musikal uke 4 (forestilling onsdag og torsdag)

 • Elevfri fredag 26. januar (ufo stengt)

 • Søknad videregående skole individuell behandling: 1. februar

 • Vinterferie: uke 8

 • Søknad videregående skole – ordinært opptak: 1. mars

 • Påskeferie: 26. mars – 30. mars

 • Frist for å søke om å få slettet fravær fra vitnemål: 1. mai

 • Elevfri fredag 11. mai

 • Elevfri fredag 18. mai

 • Skriftlig eksamen for 10. trinn:

  matematikk:  16. mai
  engelsk: fredag 24. mai

  norsk hovedmål: 29. mai
  norsk sidemål: 30. mai

 • Muntlig eksamen:

 • Avslutning for 10. trinn: 21. juni

 • Siste skoledag: 22. juni (elevene slutter kl. 11.00). Ingen ufo etter skoletid

.

Vinteraktivitetsuke på Kirkekretsen skole

I uka før vintereferien er det vinteraktivitets uke på Kirkekretsen skole. I strålende solskinn har alle elevene på skolen vært med på mange ulike aktiviteter rundt omkring på skolens uteområde og på Veldromsjordet. Blant aktivitetene kan vi nevne slalom, hopp, blink, spurt, baklengsløp og null-løp, alt med ski på beina.

Vurdering for læring

Skolen deltar i det kommunale prosjektet «Vurdering for læring.» Målsettingen med dette prosjektet er at skolen skal utvikle en vurderingspraksis som innebærer at elevene får tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet underveis i prosessen og om hvordan de skal kunne forbedre seg. Dette vil også implementere bruken av digitale verktøy som ett redskap til vurderingsfremmende arbeid.

Yrkesmessa på BRUSK

ble arrangert for femte år på rad torsdag 6. april. 25 ulike arbeidsplasser presenterte seg for niendeklassingene. 

«Vennskapsuke» på timeplanen

Uke 37 har vært «Vennskapsuke» for elevene ved 1.-7. trinn på Kirkenær skole. – Vennskap, trygghet og sosial kompetanse er grunnlaget for all annen læring. Vennkapsuka er et felles prosjekt og bygger opp en forståelse av at vi er én skole med felles verdier, sier lærer Mari Lovas.

Årshjul

Informasjon om årshjulet kommer.

Åsen skole

Telefon: 
62 36 52 05
91 91 02 24 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Kauserudvegen 1
2365 Åsmarka

Besøksadresse:
2365 Åsmarka