Administrasjon

Camilla S. Gjerlaug
Konstituert skoleleder 
camilla.skaugen.gjerlaug@ringsaker.kommune.no

 

Jane Harby
Førstesekretær
jhar@ringsaker.kommune.no 

 

Camilla Skaugen Gjerlaug
Assisterende skoleleder
csg@ringsaker.kommune.no

 

Emil Brotangen
Stedfortreder/IKT-kontakt
emil.brotangen@skole.ringsaker.kommune.no

Pedagoger og barneveiledere

Turid Remme

Kontaktlærer 1. trinn

turid.remme@skole.ringsaker.kommune.no

 

Elin Onsum

Kontaktlærer 2. og 3. trinn

elin.onsum@skole.ringsaker.kommune.no

 

Emil Brotangen

Kontaktlærer 4. og 5. trinn/IKT-kontakt

emil.brotangen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Monica Borgedal

Kontaktlærer 6. og7. trinn

monica.borgedal@skole.ringsaker.kommune.no

 

Kari Gravseth

Faglærer

kari.gravseth@skole.ringsaker.kommune.no

 

Jill Christin Olaisen

Faglærer

jill.nicolaisen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Astrid K. Hagen

Barneveileder

astrid.hagen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Brita G. Olasveen

Barnveileder

brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no

Skolefritidsordning (SFO)

Marit Spilde

Daglig leder SFO

marit.spilde@skole.ringsaker.kommune.no

 

Astrid K. Hagen

Barneveileder

astrid.hagen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Brita G. Olasveen

Barnveileder

brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no