Kontaktlærere

1. trinn:  
Hege Besserud Sofienlund lhegsofi@skole.ringsaker.kommune.no
Per Anders Skjelseth lperskje@skole.ringsaker.kommune.no
Anne Kari Haave Andersen lannande1@skole.ringsaker.kommune.no
   
2. trinn:  
Lisbeth Narud Stenberg (trinnleder) llissten@skole.ringsaker.kommune.no
Anne Nyland lannnyla@skole.ringsaker.kommune.no
Fredrik Haave Andersen lfreande@skole.ringsaker.kommune.no
   
3. trinn:  
Randi A. Nordhagen (trinnleder) lrannord@skole.ringsaker.kommune.no
Møyfrid S. Hovde lmoyhovd@skole.ringsaker.kommune.no
Vidar Westad lvidwest@skole.ringsaker.kommune.no
   
4. trinn:  
Knut Skjelseth (trinnleder) lknuskje@skole.ringsaker.kommune.no
Wenche Kvernvolden lwensorl@skole.ringsaker.kommune.no
Fredrik Valberg lfrevalb@skole.ringsaker.kommune.no
   
5. trinn:  
Jarle Bruun Olsen (trinnleder) ljarolse@skole.ringsaker.kommune.no
Kari Bern lkarbernlkarbern@skole.ringsaker.kommune.no
Runar Jensen lrunjens@skole.ringsaker.kommune.no
   
6. trinn:   
Malin Aasen Fjeldberg lmalfjel@skole.ringsaker.kommune.no
Leif Arne Lie lleilie@skole.ringsaker.kommune.no
Astrid Tveit Langerud lastlang@skole.ringsaker.kommune.no
   
7. trinn:  
Uno Strand (trinnleder) lunostra@skole.ringsaker.kommune.no
Anette Krogrud lanekrog@skole.ringsaker.kommune.no
   
Forsterket avdeling:  
Janne Bekk (trinnleder) ljanbekk@skole.ringsaker.kommune.no

 

Øvrige ansatte

 

NAVN ROLLE MAIL
Aasmoe, Kari Lærer lkaraasm@skole.ringsaker.kommune.no
Andersen, Trond Bang Lærer ltroande@skole.ringsaker.kommune.no
Arneberg, Stein Annar Lærer lstearne@skole.ringsaker.kommune.no
Børresen, Ingunn Kristine Lærer lingborr@skole.ringsaker.kommune.no
Evenstad, Randi Barneveileder lraneven@skole.ringsaker.kommune.no
Farlund, Mari Lærer lmarfarl@skole.ringsaker.kommune.no
Glorud, Eli Mørkved Lærer leliglor@skole.ringsaker.kommune.no
Hagen, Aina Lærer lainhage@skole.ringsaker.kommune.no
Hagelund, May Kitty Barneveileder lmayhage@skole.ringsaker.kommune.no
Haukåssveen, Mette Barneveileder lmethauk@skole.ringsaker.kommune.no
Helseth, Solvor Barneveileder lsolhels@skole.ringsaker.kommune.no
Ingebrigtsen, Ole Vaktmesterassistent  
Ingvaldsen, Anne Mette Barneveileder lanningv@skole.ringsaker.kommune.no
Jevnheim, Trond Lærer ltrojevn@skole.ringsaker.kommune.no
Kristiansen, Gunnhild N. Lærer lgunkris@skole.ringsaker.kommune.no
Lillesveen, Ingebjørg Barneveileder  
Nilsen, Anne-Cathrine Lærer lannnils@skole.ringsaker.kommune.no
Rakstang, Anna Lærer lannraks@skole.ringsaker.kommune.no
Rayner, Paul Andrew Lærer lpaurayn@skole.ringsaker.kommune.no
Rødsjø, Ann Elisabeth Barneveileder lannrods@skole.ringsaker.kommune.no
Rønningen, Åse Usterud Lærer laseronn@skole.ringsaker.kommune.no
Røsten, Marit Barneveileder lmarrost@skole.ringsaker.kommune.no
Schøyen, Heidi Lærer lheischo@skole.ringsaker.kommune.no
Skundberg, Janne Barneveileder ljanskun@skole.ringsaker.kommune.no
Sund, Tone Fageraas Lærer ltonsund@skole.ringsaker.kommune.no
Sydhagen, Svein Harald Lærer lsvesydh@skole.ringsaker.kommune.no
Thorshaug, Rikke Lærer lrikthor@skole.ringsaker.kommune.no
Tømmerholen, Ann Kristin Barneveileder lanntomm@skole.ringsaker.kommune.no