Stein Inge Wien, landbrukssjef

Telefonnummer: 62 33 55 63 / 480 92 874
E-post: siw@ringsaker.kommune.no

Ole Fredrik Dæhli, assisterende landbrukssjef

Telefonnummer: 62 33 55 67 / 951 85 560
E-post: ofd@ringsaker.kommune.no

Odd Willy Sandbakken, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 65 / 454 73 799
E-post: ows@ringsaker.kommune.no

Gerd Lodden Solberg, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 66 / 979 78 473
E-post: gls@ringsaker.kommune.no

Andreas Karlsen, rådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 60 / 958 45 140
E-post: kaa@ringsaker.kommune.no

Finn Sønsteby, skogbruksrådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 64 / 911 30 407
E-post: fso@ringsaker.kommune.no

Anne Marthe Lundby, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 68
E-post: aml4@ringsaker.kommune.no

Sigrun Sigurjonsdottir, landbruksrådgiver

Telefonnummer: 62 33 55 69
E-post: sisi@ringsaker.kommune.no