Skolens ledelse

SKOLELEDER:
Steinar Ulven 40 43 44 13
 
ASSISTERENDE SKOLELEDER MOELV SKOLE:
Bodil Ellefsæter 40 43 44 14
ASSISTERENDE SKOLELEDER FOSSEN SKOLE:
 Agnes Amb Groseth 48 26 19 12
agnes.amb.groseth@ringsaker.kommune.no
 
FAGLEDER:
Jan Magne Brenden 40 43 44 15
 jan.magne.brenden@ringsaker.kommune.no
 

 

Skolefritidsordning/Aktivitetsskole

 SFO-LEDER MOELV:
 Kari Hornæss 40 43 44 30

kari.hornness@ringsaker.kommune.no

SFO ARBEIDSLEDER FOSSEN:
henvendelser rettes til assisterende skoleleder Agnes Amb Groseth

62 33 62 62

agnes.amb.groseth@ringsaker.kommune.no

 

MERKANTILT PERSONALE

 MERKANTILT PERSONALE MOELV OG FOSSEN:
 Mette Løkken
 mette.lokken@ringsaker.kommune.no

Sissel Jevne

 

IKT

Egil Marken
legimark@skole.ringsaker.kommune.no

Jan Magne Brenden
jmb@ringsaker.kommune.no

 

 

 

PEDAGOGISK PERSONALE

LÆRERE:
Elisabeth Winther     leliwint@skole.ringsaker.kommune.no                           
Gerd Kulsvehagen  lgerkuls@skole.ringsaker.kommune.no                            
Liv S. Lillevold         llivlill@skole.ringsaker.kommune.no                            
Nina Kristiansen      lninkris@skole.ringsaker.kommune.no                            
Helga Storlien          lhelstor@skole.ringsaker.kommune.no                           
Mette Sandbekk      lmetsand@skole.ringsaker.kommune.no                          
Synøve Årskog        lsynarsk@skole.ringsaker.kommune.no                                                               
Monica Rothli          lmonroth@skole.ringsaker.kommune.no                              
Heidi Molstadengen lheimols@skole.ringsaker.kommune.no                       
Inger Marie Kleppan Georgstad   (permisjon)
Linn Lundberg          llinlund@skole.ringsaker.kommune.no                           
Anne Line Bakken     lannbakk@skole.ringsaker.kommune.no                                         
Magnus Lundberg    lmaglund@skole.ringsaker.kommune.no                            
Marit Øvergaard       lmarover@skole.ringsaker.kommune.no (Permisjon)                       
Liv Agnes Eriksen     lliverik@skole.ringsaker.kommune.no                            
Elise Schiøtz             lelischi@skole.ringsaker.kommune.no                                                        
Even K. Bjørke          levebjor@skole.ringsaker.kommune.no                            
Daniel Fauchald        ldanfauc@skole.ringsaker.kommune.no                           
Janina K. Hermanrud ljanherm@skole.ringsaker.kommune.no                         
Ingvild Larsen            linglars@skole.ringsaker.kommune.no    (Permisjon)                      
Linda Høgset             llinhogs@skole.ringsaker.kommune.no                           
Nataliya Holovan       lnatholo@skole.ringsaker.kommune.no                          
Britt Mikkelsen           lbrimikk@skole.ringsaker.kommune.no                         
Bente Hagen             lbenhage@skole.ringsaker.kommune.no                           
Tore Gustavsen        ltorgust@skole.ringsaker.kommune.no                            
Stig Heggelund         lstihegg@skole.ringsaker.kommune.no                           
Eli Skarpjordet          leliskar@skole.ringsaker.kommune.no                        
Caritha G. Sønsteby lcarsons@skole.ringsaker.kommune.no              
Maren Elvsveen        lmarelvs@skole.ringsaker.kommune.no                            
Lisbeth Nordengen   llisnord@skole.ringsaker.kommune.no                                   
Hanne Maren Aasen lhanaase@skole.ringsaker.kommune.no                           
Elin B. Grønås          leligron@skole.ringsaker.kommune.no            
Marianne Grønland   lmargron@skole.ringsaker.kommune.no                            
Aud H. Gustum         laudgust@skole.ringsaker.kommune.no               
Åse Irene Haga        lasehaga@skole.ringsaker.kommune.no                            
Marius Kjeldsrud       lmarkjel@skole.ringsaker.kommune.no                          
Mina H. Øverlien       lminover@skole.ringsaker.kommune.no                
Magne Lind               lmaglind@skole.ringsaker.kommune.no                            
Liv Berit Mauseth      llivmaus@skole.ringsaker.kommune.no                          
Sølvi Irene Moe         lsolvmoe@skole.ringsaker.kommune.no                          
Marianne Nilsson      lmarnils@skole.ringsaker.kommune.no                           
Rigmor S. Sølberg    lrigsolv@skole.ringsaker.kommune.no
Monika Lauritsen       lmonlaur@skole.ringsaker.kommune.no (Permisjon)              
Lidiya Pashova    
Fruzina Gabriella Berkes                                 
BARNEVEILEDERE:

Guri Kristiansen           guri.kristiansen@ringsaker.kommune.no                         
Liv Elvsveen                llivelvs@skole.ringsaker.kommune.no                          
Anita Aspelund Ulven  laniulve@skole.ringsaker.kommune.no                        
Britt Amundsen,          lbriamun@skole.ringsaker.kommune.no                        
Hilde Nordland            lhilnorl@skole.ringsaker.kommune.no                                  
Marit L. Aaseth            lmaraase@skole.ringsaker.kommune.no                        
Liv Hege Waagan        llivwaag@skole.ringsaker.kommune.no                         
Ida Hemma Sørli         lidasorl@skole.ringsaker.kommune.no                        
Annette Eng                laneeng@skole.ringsaker.kommune.no                         
Hilde D. Ludvigsen      lhilludv@skole.ringsaker.kommune.no                
Ellen Brukstuen           lellbruk@skole.ringsaker.kommune.no                         
Daphne Eling              ldapelin@skole.ringsaker.kommune.no                          

Personalet ved Fossen

LÆRERE:

Emma Kristine Sterud     lemmster@skole.ringsaker.kommune.no                    
Dagfinn Moen                  ldagmoen@skole.ringsaker.kommune.no                              
Elisabeth Stordahl           lelistor@skole.ringsaker.kommune.no                    
Turid Lien                        lturlien@skole.ringsaker.kommune.no                    
Siw Hagelund                  lsiwhage@skole.ringsaker.kommune.no                     
Ingvild Korsveien             lingkors@skole.ringsaker.kommune.no                   
Herborg Christensen       herborg.christensen@skole.ringsaker.kommune.no                           

Janny Johanne den Ouden De Bruin                                

BARNEVEILEDERE:

Karin Iren Mæhlum      lkarmehl@skole.ringsaker.kommune.no                     
Mette E. S. Sylling       lmetsyll@skole.ringsaker.kommune.no      
Gerd Berit Uhlen          lgeruhle@skole.ringsaker.kommune.no                       
Raymond Engen          lrayenge@skole.ringsaker.kommune.no                          
Kine Engen                  lkineven@skole.ringsaker.kommune.no