Ledergruppa

 

Rådmann

Jørn Strand

62 33 50 00

jst@ringsaker.kommune.no

Assisterende rådmann

Espen Hvalby

62 33 50 41

ehv@ringsaker.kommune.no

Strategisjef

Alf Thomassen

62 33 54 19

alt@ringsaker.kommune.no

Økonomisjef

Rita Hidemstrædet

62 33 50 39

rhi@ringsaker.kommune.no

Plansjef

Anne Gunn Kittelsrud

62 33 50 29

agu@ringsaker.kommune.no

Kommunalsjef skole og barnehage

Anne Kari Thorsrud

62 33 50 62

akt@ringsaker.kommune.no 

Kommunalsjef helse og omsorg

Sverre Rudjord

62 33 51 45

svu@ringsaker.kommune.no

Kommunalsjef øvrige enheter

Håvard Haug

62 33 53 33

havh@ringsaker.kommune.no

 

Postmottak skoler

 

 

skgralle@ringsaker.kommune.no

Skoler

Brumunddal ungdomsskole

62 33 60 00

E-post

Rektor Line Osmo

62 33 60 00

line.osmo@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Brøttum barne- og ungdomsskole

62 34 99 00

E-post

Rektor Haldis Sveen

62 34 90 00

has@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fagerlund skole

62 36 22 00

E-post

Rektor Kari S. Ødegård

62 36 22 02

ksd@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fagernes skole

915 29 879

E-post

Konstituert rektor Camilla S. Gjerlaug

91 72 85 69

csg@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Furnes ungdomsskole

62 33 61 50

E-post

Rektor Geir Mauseth

62 33 61 52

 

gema@ringsaker.kommune.no​

 

 

 

Gaupen skole

62 33 64 20

E-post

Rektor Gerd Elin Borgen

62 33 64 20

geb2@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Hempa skole

62 35 14 30

E-post

Rektor Solveig Grøthe

62 35 14 31

sogr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kirkekretsen skole

62 33 62 90

E-post

Rektor Anna Margrethe Saug

62 33 62 90

ams@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kirkenær skole

62 33 62 70

E-post

Rektor Grethe Granerud

62 33 62 70

grgr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kylstad skole

62 33 60 40

E-post

Rektor Line Osmo

62 33 60 40

los@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Lismarka skole

62 33 65 70

E-post

Rektor May-Britt Eriksen Norberg

62 33 65 70

mben@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Messenlia skole

62 33 63 20

E-post

Rektor May-Britt Eriksen Norberg

62 33 65 70

mben@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Moelv og Fossen skoler

40 43 44 10  (Moelv)

62 33 62 62( Fossen)

E-post

Rektor Steinar Ulven

40 43 44 13

steinar.ulven@ringsaker.kommune.no

 

   

Moelv ungdomsskole

62 33 63 30

E-post

Rektor Kristin Marie Sørlien

62 33 63 30

kmso@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Mørkved skole

62 33 63 60

E-post

Rektor Tone Strømberg

62 33 63 60

trg@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Nes barneskole

62 33 64 70

E-post

Rektor Stein Skjeseth

62 33 64 73

sts@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Nes ungdomsskole

62 36 50 50

E-post

Rektor Ann Therese Dalbakk

62 36 50 52

atda@ringsaker.kommune.no

 

 

 

PP-tjenesten

459 73 898

E-post

Leder Turid Fauske

62 33 65 20

tfa@ringsaker.kommune.no

Øvrige ansatte

   

 

 

 

Skarpsno skole

62 33 64 30

E-post

Rektor Steinar Ulven

62 33 62 50

sul@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Stavsberg skole

62 35 00 48

E-post

Rektor Else Margrethe Holst

62 35 00 48

emh@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Voksenpedagogisk senter

62 33 65 00

E-post

Leder Geir Sandberg

62 33 65 02

gsan@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Åsen skole

62 36 52 05

E-post

Konstituert rektor Camilla S. Gjerlaug

62 36 52 47

csg@ringsaker.kommune.no

 

Barnehager

Bakkehaugen barnehage

476 27 597

E-post

Barnehageleder Line Nordvik

476 27 597

lno@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Brøttum barnehage

62 36 03 03

E-post

Barnehageleder Anne-Tove Brukstuen

62 33 65 73

aob@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Buttekvern barnehage

62 33 52 60

E-post

Barnehageleder Anne-Lene Alhaug

62 33 65 81 alal@ringsaker.kommune.no

Assisterende leder Hege B. Kvernvolden

62 33 52 60

hkv@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fagernes barnehage

915 85 909

E-post

Barnehageleder Gunn Bjerke

62 33 63 10

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fossen barnehage

62 33 63 10

E-post

Barnehageleder Gunn Bjerke

62 33 63 10

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fredheimvegen barnehage

62 33 65 80

E-post

alal@ringsaker.kommune.no​

Barnehageleder Anne-Lene Alhaug

62 33 65 81

 

 

 

 

Furnes barnehage

62 35 86 04

E-post

Barnehageleder  Mette Linnerud

 

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Hempa barnehage

468 31 422

E-post

Barnehageleder Gry Gulliksen

468 31 422

gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no​

 

 

Kylstad barnehage

 

E-post

Barnehageleder  Mette Linnerud

47 97 25 67

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Lismarka barnehage

62 33 65 73

E-post

Anne-Tove Brukstuen

62 33 65 73

aob@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Moelv barnehage

62 36 73 03

E-post

Gunn Bjerke

62 33 63 10

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Nes barnehage

906 34 555

E-post

Tone B. Kristiansen

912 41 039

tkr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Simenstua barnehage

905 18 028

E-post

Barnehageleder Mette Linnerud

 

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Tømmerli barnehage

62 33 63 90

E-post

Barnehageleder Britt Merete Hval

62 33 63 90

bmh@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Vesleparken barnehage

468 41 477

E-post

Barnehageleder Gry Gulliksen

468 31 422

gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no

 

Helse og omsorg

AO-tjenesten

62 35 40 04

E-post

Leder Rune Øygarden

918 40 191 roy@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Barne- og ungdomsvern

62 33 53 85

E-post

Leder Lisbet Gjønnes

62 33 53 85

lgj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Demensenheten

62 33 56 00

E-post

Leder Ane Wenche Moen

623 35 606

awm@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Helsestasjoner

62 33 59 30

E-post

Leder Ingeborg Wien

62 33 59 45

inw@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kommunalmedisinsk senter

62 36 20 26

E-post

Leder Jan Robin Manstad

62 36 20 33

jrm@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Matproduksjon

62 36 20 66

E-post

Leder Vidar Sveadalen

62 36 20 69

vsv@ringsaker.kommune.no

 

   

Sosiale tjenester / NAV

55 55 33 33

E-post

NAV-sjef Roy Carstens

55 55 33 33

roy.carstens@nav.no

 

   

Omsorgsdistrikt Brumunddal

62 36 20 00

E-post

Leder Oddvar Johannessen

62 33 56 05

ojo@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Omsorgsdistrikt Moelv

62 33 57 00

E-post

Leder Hege T. Nysveen

62 33 57 08

hny@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Omsorgsdistrikt Nes

62 33 66 00

E-post

Leder Kjell Erik Bjurling

62 33 66 05

keb@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Psykisk helse og rustjenester

62 33 52 20

E-post

Leder Inger S. Kjelsrud

62 33 52 20

iss@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker avlastningssenter

62 33 52 81

E-post

Leder Hege T. Granstrøm

62 33 52 75

htg@ringsaker.kommune.no

Øvrige enheter

Ringsaker bibliotek

62 33 64 90

E-post

Biblioteksjef Mette Westgaard

62 33 64 91

mwe@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker brannvesen

918 33 505

E-post

Brannsjef Ragnar Sund

952 00 402

rsu@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Bygg og eiendom

62 33 55 11

E-post

Petter Granum

913 09 600

pgr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kart og byggesak

62 33 50 00

E-post

Kart og byggesakssjef Atle Ruud

62 33 51 34

ruu@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kemnerkontoret

62 33 50 00

E-post

Postmottak Kemnerkontoret

 

kemner@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kultur

62 33 50 00

E-post

Kultursjef Asle Berteig

62 33 54 32

abe@ringsaker.kommune.no

Postmottak kultur

 

postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kulturskolen

62 33 51 84

E-post

Rektor Benedicta Gray

62 33 51 84

benedicta.gray@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Landbrukskontoret

400 22 045​

E-post

Landbrukssjef Stein Inge Wien

969 42 076

siw@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Renholdsenheten

62 33 55 20

E-post

Renholdsleder Mai Britt Kringsjå 

62 33 55 20

mbk@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker kommunale servicesenter

62 33 50 00

E-post

Servicesjef Roger Nilssen

62 33 50 00

rni@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Teknisk drift

62 33 50 00

E-post

Teknisk sjef Tor Simonsen

62 33 52 09

tor.simonsen@ringsaker.kommune.no

 

Næring, kommunikasjon og marked

Cecilie Hoe - nettredaktør (permisjon)

452 70 544

ceh@ringsaker.kommune.no

Heidi T. Karlsen - næringsrådgiver

916 26 968

hka@ringsaker.kommune.no

Kristina Meyn Krogvold - rådgiver

911 68 786

kog@ringsaker.kommune.no

Anne Mette Stikbakke Limoseth - digital innholdsrådgiver

994 51 442 amsl@ringsaker.kommune.no

Bjørg Mykløy - markedssjef

906 54 820

bmy@ringsaker.kommune.no

Ingebjørg Myrstad-Nilsen - kommunikasjonsrådgiver

909 28 498

imn@ringsaker.kommune.no

Tor Rullestad - næringssjef

920 96 254

trul@ringsaker.kommune.no