Administrasjon

Anna M. Saug

Skoleleder

ams@ringsaker.kommune.no

 

Leif Olav W. Thoresen

Assisterende skoleleder

lowt@ringsaker.kommune.no

 

Tone Ulven

Førstesekretær

postmottak.kirkekretsen.skole@ringsaker.kommune.no

 

 

Lærere 1. trinn

Lærere 2. trinn

Lærere 3. trinn

Lærere 4. trinn

Lærere 5. trinn

Lærere 7. trinn