May-Britt Eriksen Norberg, rektor

Dag Bjørnar Mork, fagleder / kontaktlærer 5.-7.trinn

Turid Gullhav, førstesekretær

Lærere

Åse Varli Øverbø, kontaktlærer 1.-2.trinn / teamleder 1.-4.trinn

Ann Tove Berg Ruud, kontaktlærer 1.-2.trinn

Ragnhild Maurud, kontaktlærer 3. - 4. trinn

Tor Erik Haugsjordet, kontaktlærer 5. - 7. trinn / teamleder 5. - 7.trinn

Randi Karin Sæterstuen, ansvarlig spes.ped.

Bent Erik Bråten Røed, timelærer

Sigfrid Lohnbakken, timelærer

Morsmålslærere

Inga Balseviciute, litauisk

Barneveileder skole

Iveta Liberg

SFO

Rita Fauskerud, SFO-leder / fagarbeider skole

Marianne Torgersen, barneveileder

Aud Berith Larsen, barneveileder