Administrasjon, ledelse, stab

Guro Kirkerud
Skoleleder
62336002
gki@ringsaker.kommune.no

Anne Mali Telneset
Assisterende skoleleder
62336003
amt@ringsaker.kommune.no

Nina Grønvold
Assisterende skoleleder
62336008
nina.gronvold@ringsaker.kommune.no

Aase Ranheim
Førstesekretær
62336000
aase.ranheim@ringsaker.kommune.no

Mariann Håkensen
Sosialrådgiver
62336005
mariann.hakensen@ringsaker.kommune.no

Arne Sand Danbolt
Rådgiver
62336004
asd@ringsaker.kommune.no

Reidun Hoholm
Helsesøster (man - tir)
62336006
reidun.elisabeth.hoholm@ringsaker.kommune.no

Kristoffer Skaarseth
Fagarbeider IKT
kristoffer.skaarseth@skole.ringsaker.kommune.no

Kontaktlærere 2017 - 2018

 

KONTAKTLÆRERE

Klasse

Kontaktlærere

E-post

Telefon

8A

Sigrid Røste

sigrid.roste@skole.ringsaker.kommune.no

62336017

Anita Haraldsen

anita.haraldsen@skole.ringsaker.kommune.no

8B

Sissel Mette Schlømer

sissel.schlomer@skole.ringsaker.kommune.no

62336018

Hanne K. Nilssen

hanne.nilssen@skole.ringsaker.kommune.no

8C

Trine Hovde

trine.hovde@skole.ringsaker.kommune.no

62336018

Jim Stian Hansen

jim.hansen@skole.ringsaker.kommune.no

8D

Linda Døhlen Solbakk

linda.solbakk@skole.ringsaker.kommune.no

62336016

Marianne Sund

marianne.sund@skole.ringsaker.kommune.no

8E

Nina Aga Olaussen

nina.olaussen@skole.ringsaker.kommune.no

62336017

Tommy Brynthe Torp

tommy.torp@skole.ringsaker.kommune.no

9A

Lars Ole Godager Tveter

lars-ole.tveter@skole.ringsaker.kommune.no

62336022

Maren Aarskog

maren.aarskog@skole.ringsaker.kommune.no

9B

Rune Pettersen

rune.pettersen@skole.ringsaker.kommune.no

62336021

Susanne Knutsen

susanne.knutsen@skole.ringsaker.kommune.no

Toini A. Lundby toini.lundby@skole.ringsaker.kommune.no

9C

Kari Andrea Bye

kari.bye@skole.ringsaker.kommune.no

62336022

Anne Carina Svendsen

anne.svendsen@skole.ringsaker.kommune.no

9D

Helene Åstebøl Larsen

helene.larsen@skole.ringsaker.kommune.no

62336021

Aaste Bunkholt Nauste

aaste.nauste@skole.ringsaker.kommune.no

9E

Ragnhild Rodal Mogen

ragnhild.mogen@skole.ringsaker.kommune.no

62336023

Linn Therese Haugen

linn.haugen@skole.ringsaker.kommune.no

10A

Eirin Holt

eirin.holt@skole.ringsaker.kommune.no

62336024

Miriam Nyland

miriam.nyland@skole.ringsaker.kommune.no

10B

Frode Bekk

frode.bekk@skole.ringsaker.kommune.no

62336019

Hege Hopteigen

hege.hopteigen@skole.ringsaker.kommune.no

10C

Petter Nomerstad

petter.nomerstad@skole.ringsaker.kommune.no

62336024

Ragnhild Høgåsen

ragnhild.hogasen@skole.ringsaker.kommune.no

10D

Live Aa Ottosen

live.ottosen@skole.ringsaker.kommune.no

62336019

Marit Borgen Corbatta-Thyness

marit.corbatta-thyness@skole.ringsaker.kommune.no