arkeologiske utgravinger på et jorde

I bakgrunn ses Stavsjø kirke. På nabojordet graves det etter arkeologiske funn.

Ei av arkeologene fortalte elever fra 5. trinn om sine funn.

De har funnet kokegroper fra jernalderen. Kullbiter og beinrester vil bli undersøkt grundig senere. Det vil vise hvor gamle kokegropene er og hvilke dyr de stekte kjøttet av.

 

arkeol1.jpg

arkeol2.jpg

Når den nye butikken blir bygd ferdig, vil elevene fra 5. trinn vite noe om hva som ligger gjemt under gulvet i butikken.