Visning: A A | A A A

Arrangementer

Vi inviterer ofte til arrangementer på bibliotekene. Innholdsmessig spenner arrangementene fra foredrag om faglige emner til samtalemøter, lyrikkkvelder, litterære samtaler og bokpresentasjoner.

Fram til 2008 hadde biblioteket fire lørdagstreff årlig pluss en bokkveld i november. Nå har biblioteket arrangementer ukentlig i vinterhalvåret. I 2016 arrangerte biblioteket krimuke i mars støttet av Nasjonalbiblioteket. Høsten var delvs preget av feiringen av Tryggve Andersens 150-års jubileum. 
Våren 2017 blir det flere arrangement støttet av Fritt Ord "Fra A tel Å   -     språk  på Hedmarken" hvor publikum får møte blant annet Per Egil Hegge, Sylfest Lomheim og Kristin Fridtun. I uke 12 arrangeres litteraturuke for alle - skolene får besøk av forfattere som også presenteres for vårt voksne publikum.  

Kommende arrangementer på biblioteket vises til enhver til i arrangementskalenderen. 

Se arrangementskalenderen


Samarbeid

Samarbeid med eksterne aktører eller kommunale enheter bidrar til stor bredde i arrangementene på biblioteket. Samarbeidet med RingsakerOperaen har skapt mange festkvelder: Treretters middager med operainnslag og kammermusikk, operaforspill med sterke damer og svak vin. 

Sammen med nærings-  og personalavdelingen har biblioteket hentet nasjonalt og internasjonalt kjente foredragsholdere.

Andre kommunale enheter som servicesenteret, landbruks– og kulturavdelingen er også samarbeidspartnere. Flyktningesituasjonen var tema for tre arrangement i 2016. Et godt samarbeid med historielagene gjør formidlingen av lokalhistorien mulig. Biblioteket gir selvfølgelig sine lokale forfattere en scene. 

I tillegg til arrangementene hvor forfattere og fagpersoner deltar har biblioteket i tillegg to lesesirkler, faste strikketreff og datakurs. "Språkbruket"  er en språktreningsarena for nyankomne innvandrere. Over 40 frivillige deltar hver onsdag og på fredager arrangeres håndarbeid- og språktrening for flerspråklige kvinner. 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS