Årshjul for skolens valg 2017-2018

2017

MÅNED AKTIVITET ANSVAR TIDSFRIST/DATO
August Månedens utstilling Adm. 1. skoleuke
Fellessamling Adm. + dramagruppa
September Søppelplukking 2.-3. trinn  
Månedens utstilling    
Skoleløp for Afrika Bente H. og GNO 13. september
Fellessamling knyttes til engelskuka 6. trinn Uke 39
Engelskuke Fagansvarlig og engelsklærere Uke 39
Oktober Søppelplukking 4.-5. trinn  
Månedens utstilling 6. trinn  
Internasjonal kveld GNO-lærere 27. oktober
Internasjonal uke Bente H., Pål og komitè Uke 43
November Søppelplukking 6. trinn  
Månedens utstilling 3. trinn  
Fellessamling 5. trinn  
Desember Søppelplukking 7. trinn  
Månedens utstilling Adm.  
Fellessamling knyttes til generalprøve på juleforestilling Alle  
Juleavslutning i Fagerlundhallen Dramagruppa og adm. 13. desember
Gang rundt juletreet Faddertrinn avtaler seg i mellom  

2018

MÅNED AKTIVITET ANSVAR TIDSFRIST/DATO
Januar Søppelplukking 2. trinn  
Månedens utstilling 5. trinn  
Fellessamling 1.-2. trinn  
Februar Søppelplukking 3. trinn  
Månedens utstilling 1. trinn  
Fellessamling knyttes til internasjonal morsmålsdag 21. februar GNO-lærere Fredag uke 7
Mars Søppelplukking 4.-5. trinn  
  Månedens utstilling 2. trinn  
  Samarbeid med moskeen i Brumunddal 6. trinn Etter avtale
April Søppelplukking 6.-7. trinn  
  Månedens utstilling 7. trinn  
Mai Søppelplukking 2.-3. trinn  
  Månedens utstilling 4. trinn  
  Fellessamling: generalprøve 17.maiprogram 3. trinn  
  Utdeling av blomster på Tømmerli 4. trinn 16. mai
  Underholdning på skolen 3. trinn 17. mai
  O-løp/natursti for 5.-7. trinn på Sveum Ansvarlig: Fagerlund
Reserve: Hempa
?
  Samarbeid med kriken (dåp og pinse) 3. trinn mai
Juni Søppelplukking 4.-5. trinn  
Fellessamling: generalprøve 7. trinn 7. trinn  
Felles avslutning for hele skolen i amfiet Dramagruppa 22. juni

 

Plan for flerkulturelt arbeid

MÅL TILTAK TIDSROM ANSVAR
Bygging av flerkulturell plattform for hele personalet GNO-morsmålslærermøter 1 gang i måneden Koordinator
Skoleutvikling 2 ganger i året Adm./koordinator
Styrking av min.språklige elevers språkopplæring Daglig fokus på språk Hele året Alle ansatte
Årsplaner med internasonalt perspektiv Hele året Teamene
Kartlegging/Vokal Semptember/juni GNO-lærere/ kontaktlærere
Program for lese- og skriveopplæring 1.-2. trinn Hele året Teamene

Den andre leseopplæringen
Resiprok lesing 5.-7. trinn

Hele året Teamene
Leksehjelp 3.-7. trinn Hele året Lærer/assistent
Lesevenn-prosjektet 4. trinn (samarbeid med barnehager) Januar/februar GNO-lærere
Innkjøp til bibklioteket Hele året GNO/lærere/ bibliotekar
Inkludering av min.språklige elever faglig og sosialt Hjelp til å delta i fritidsaktiviteter Hele året Sosiallærer
Internasjonal uke Uke 43 Skolen/bibliotek/ kooridnator
Ulike merkedager Hele året Koordinator/GNO-lærere
Fagerlund Internasjonale Barneleker Juni Koordinator/GNO-lærere
Den Internasjonale Morsmålsdagen Februar/mars Koordinator/GNO-lærere
Synliggjøring av internasjonale perspektiver på trinnene Hele året Alle ansatte
Styrking av foreldresamarbeid MIR-nettverk 4 ganger i året Koordinator
Internasjonal vennskapskveld Annet hvert år Adm./koordinator + komitè
For-foreldremøter 2 ganger i året

GNO-lærere/teamledere

Samarbeid med FAU/fadderordning   Adm./FAU
Kompetanseheving/ nettverksbygging Koordinatorstilling Hele året Adm.
 
Hospitering/rådgiving

Partnerskole med Høgskolen i Hedmark/Innlandet

Kurs
Språkpraksisplasser
Flerkulturelt nettverk 2 ganger i året

Ekskursjonsplan

Trinn Sted
1. Jernbanemuseet
2. Jønsberg Landbruksskole
3. Skitur til Veldre sag
Lesevake med overnatting på skolen
4. Mesnali
5. Skogmuseet
Vitensenteret
6. Åkersætra leirsted
Leirskoleopphold ved Kystleirskolen i Tvedestrand
7. Energisenteret
Avslutningstur
Skogmuseet