Årshjul - viktige datoer

2017

 •  

 • Nasjonale prøver gjennomføres i perioden 11. – 29. september (engelsk 8. trinn, lesing 8. og 9. trinn og regning 8. og 9. trinn)

 • Foreldremøte 8. og 9. trinn: onsdag 20. september

 • Foreldremøte 10. trinn: onsdag 27. september

 • Høstferie: uke 41 (ufo stengt)

 • Operasjon dagsverk torsdag 2. november

 • Elevfri fredag 24. november (ufo stengt)

 • Siste skoledag før juleferien: fredag 22. desember (elevene slutter kl. 11.00). Ingen ufo etter skoletid.

 

2018

 • Første skoledag etter juleferien: tirsdag 2. januar (elevene starter kl. 08.30) Ufo åpner kl. 07.30.

 • Elevfri 26. januar

 • Musikal uke 4 (forestilling onsdag og torsdag)

 • Elevfri fredag 26. januar (ufo stengt)

 • Søknad videregående skole individuell behandling: 1. februar

 • Vinterferie: uke 8

 • Søknad videregående skole – ordinært opptak: 1. mars

 • Påskeferie: 26. mars – 30. mars

 • Frist for å søke om å få slettet fravær fra vitnemål: 1. mai

 • Elevfri fredag 11. mai

 • Elevfri fredag 18. mai

 • Skriftlig eksamen for 10. trinn:

  matematikk:  16. mai
  engelsk: fredag 24. mai

  norsk hovedmål: 29. mai
  norsk sidemål: 30. mai

 • Muntlig eksamen:

 • Avslutning for 10. trinn: 21. juni

 • Siste skoledag: 22. juni (elevene slutter kl. 11.00). Ingen ufo etter skoletid


 

Dagsrytme

08.30 – 09.40

1. økt

09.40 – 09.50

Pause

09.50 – 11.00

2. økt

11.00 – 11.40

Matfri

11.40 – 12.50

3. økt

12.50 – 13.00

Pause

13.00 – 14.10

4. økt