Årsplanen er skrevet ut fra de retningslinjene som barnehageloven og rammeplanen til enhver tid gir. Den skal gi foreldre og andre interesserte informasjon og innsyn i barnehagens pedagogiske arbeid. Den skal også fungere som et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen vil gi deg viktig informasjon om barnehagens målsetninger, pedagogiske innhold og arbeidsmetoder. Årsplanen revideres hvert år.