Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og er et  interkommunalt selskap. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner. Sirkula sørger for at avfall de ca. 40 000 hustandene på Hedmarken har blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Sirkula følger internasjonal og nasjonal politikk når det gjelder overordnet håndtering av avfallet.

Sirkula inngikk i juni en beredskapsavtale med selskapet Nortransport som gjør at de overtar avfallsinnsamlingen i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten midlertidig. Nortransport overtar RenoNordens biler og personell fra konkursboet. Abonnentene skal ikke merke noe til skiftet av renovatør, og avfallet vil bli hentet som normalt med samme hentedager.