Som lovet på informasjonsmøtet om avlingsskade på Rudshøgda 19. september, legger vi ut foilene som ble vist på møtet, samt linker til både elektronisk og papirbasert søknadsskjema, linker til hjelpeskjema og linker til mer informasjon hos Fylkesmannen i Hedmark og Landbruksdirektoratet.

Link til foilene fra møtet 19.9.

Link til elektronisk søknadsskjema via Altinn.

Link til papirbaserte søknadsskjema.

Link til eksempelsøknad grovfor med husdyr.

Link til oppskrift for omregning grovfôr til høy ved vekstgruppe grovfôr - salgsproduksjon.

Link til noteringsskjema - beitedager PDF document ODT document .

Link til Excelark for omregning av fôrhøstet korn til kornmengde.

Link til kalkulator for beregning av beitedager.

Link til regneark for sammenligning erstatning vekstgruppe korn - grovfôr 6. - 16. juli.

Link til omregningstabell for beregning av fôr på lager.

Link til forskrift om erstattning ved kimabetinget skade i plante - og honningproduksjon (erstattningsforskriften) og forskrift om satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften).

Link til Landbruksdirektoratets rundskriv 2018 - 35. Kommentarer til forskriftene ovenfor.

Link til oversikt over innholdet i revidert jurdbruksavtale 30.08.2018 hos Bondelaget,

Link til sluttprotokoll for revidert jordbruksavtale.

Samlesider for avlingsskade hos Fylkesmannen i Hedmark og Landbruksdirektoratet.

Husk god dokumentasjon i søknaden(e), og bruk feltet for kommentarer i søknaden aktivt til forklaringer og kommentarer. Begrunn de vurderinger du gjør under utfyllingen og noter dem på skjema. Det er bedre å skrive litt for mye enn litt for lite!  Trenger du mer plass til forklaringer og kommentarer, så skriv det på at vedlegg som du laster opp.

For mer informasjon og hjelp med søknad, kontakt en av de ansatte ved landbrukskontoret i Ringsaker. Hovedkontaktperson for avlingsskadeordningen på landbrukskontoret er Øyvind Håland, tlf. 96 94 20 72 / e-post: oyha@ringsaker.kommune.no