Oversikt over badeplasser i Ringsaker

Hver vår settes det ut ekstra avfallsbeholdere på badeplassene i kommunen. Det er kontinuerlig renovasjonshåndtering gjennom hele sommersesongen i egen regi fra kommunen, eller av lokale lag og foreninger. 
Der hvor det er toaletter, vil det bli utført kontinuerlig renhold og de fleste stenges i vinterhalvåret. Ved Jessnesstranda er det etablert HC-basseng, sanitæranlegg med tidsinnstilt lås og lekeapparater. 

Nordre Ringsaker     

 • Sanna, Nord Mesna
 • Mattisvolden, Nordmesna
 • Steinshullet

Moelv

 • Boligvika
 • Skibladnerbrygge
 • Møkkvika
 • Sanda
 • Korgerstuvika
 • Ringstrand
 • Saugstadvika

Nes/Helgøya

 • Tingnes, Velstranda
 • Skurven

Brumunddal

 • Strandbakkstranda
 • Pellervikodden
 • Nerkvernstranda
 • Verven badeplass
 • Fiskerly

Furnes

 • Jessnesstranda
 • Vikerstranda

Melde om feil og mangler

Feil og mangler ved de kommunale badestrendene kan meldes til parkavdelingen ved teknisk drift på e-post.