Ringsaker kommune har full barnehagedekning. Vi arbeider for å tilby et godt, helhetlig og mangfoldig barnehagetilbud til alle som ønsker det.

I Ringsaker er det 16 kommunale barnehager, 16 private heldagsbarnehager og seks private familiebarnehager. Totalt er det ca 1700 barn i barnehagene. Det er opprettet to midlertidige barnehager i påvente av utbygginger av nye barnehager. I tillegg tilbyr helsestasjonene og PP-tjenesten åpen barnehage ved Familiens hus i Brumunddal, Nes og Moelv. 

Barnehagens innhold er allsidig og variert og bidrar til barns vekst og utvikling. Omsorg, lek og læring settes i fokus. Barnehagenes utforming støtter barns muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser. 

Spesielle satsingsområder er iverksatt for å videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet og øke læringsutbyttet i skolen. Barnehagene har felles kommunale målsettinger innen fagområdene engelsk og antall, rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikles barnas matematiske kompetanse. Videre blir barna glad i engelsk gjennom lek og aktiviteter. Barna møter nye utfordringer gjennom IKT og digitale verktøy. Gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole og tverrfaglig samarbeid sikrer tidlig innsats og en helhetlig tilnærming til omsorg og læring. 

Her finner du en oversikt over ledige barnehageplasser.

Her kan du søke barnehageplass