14. mars var barnehagedagen, og i år var det fokus på lek og vennskap. I Buttekvern valgte vi å lage lekegrupper på tvers av avdelingene. De store barna viste stor omsorg for de minste barna og vi ser hvor mye glede de har av å være sammen uavhengig av alder. De på storbarn hadde på forhånd lagd vennskapsbånd til alle på småbarn, og alle på småbarn hadde lagd kort med håndavtrykk med et lite sitat på som de ga til de store. Denne dagen hadde de mulighet til å bli kjent med, å leke med andre barn enn de de leker med til daglig. Hele personalet hadde ansvaret for hver sin lekegruppe og innholdet i disse.Vi spiste også lunsj hos hverandre og avsluttet med et stort fruktfat til dessert.
“Sammen med gode venner så kan vi klare alt”  - Ole Brumm