Har du og din familie et ønske om å dele av deres tid og hverdag med et barn som trenger det? Vi søker etter trygge og stabile omsorgspersoner/familier som vil være besøkshjem for barn i alderen 4-12 år. 

Et besøkshjem tar imot et barn i sitt hjem hver tredje til fjerde helg og etter avtale. Som besøkshjem er du en del av barnevernstjenesten frivillige hjelpetiltak, og hjelper familier som trenger støtte i sin hverdag. 

For mer informasjon, kontakt:

RE Barne- og ungdomsvern
Postboks 371
2381 Brumunddal

Spørsmål kan rettes til familiekonsulent Lise Malén Mauseth på tlf.: 62 33 53 85 eller på mail til lus@ringsaker.kommune.no