Formålet med barselgrupper

Formålet med gruppene er at foreldre i samme situasjon skal kunne dele erfaringer og kunnskap og gis mulighet for å stille spørsmål til fagpersoner som er til stede. 

Det kan variere noe når det gjelder hvilke faggrupper dere vil møte, men både jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter og førskolelærere samarbeider om å drifte barselgruppene. 

Mange barselgrupper fortsetter å møtes utover de oppsatte gruppetreffene på helsestasjonen.

Vanlige temaer i barselgrupper

Mange nybakte foreldre opplever det som positivt å kunne samtale og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 
 

Vanlige temaer i barselgruppene er:

  • Opplevelse av foreldrerollen
  • Samspill/kontakt mellom foreldre og barn
  • Barnets utvikling
  • Søvn
  • Amming/flaskemating
  • Barnestell
  • Kosthold
  • Ulykkesforebygging
  • Familieliv