Ringsaker brannvesen har administrasjonen kontorplassert på Brumunddal brannstasjon.
Ringsaker brannvesen jobber med forebyggende brannvern, feiing og beredskap.

Forebyggende

Brannforebyggende arbeid er en viktig del av brannvesenets ansvarsområde. Dette innebærer blant annet tilsyn med særskilte brannobjekter, bistand på øvelser, informasjon og brannvernkampanjer.

Feiing

Feierne utfører også en del av det viktige brannforebyggende arbeidet. I tillegg til å feie skorsteinene utfører de også tilsyn med fyringsanleggene i kommunen. Gjennom disse besøkene prioriteres det å gi brannverntips og påvirke innbyggerne til gode brannvernholdninger. 

Beredskap

Utrykningsstyrkens hovedoppgave er å redde liv og begrense skader på miljø og materielle verdier i forbindelse med branner, vannskader og ulykker. Beredskapsstyrken er fordelt på fire brannstasjoner. Til enhver tid har brannvesenet 16 personer på vakt som er i stand til å rykke ut på ca. fire minutter på dagtid og ca. seks minutter på natten. På Brumunddal brannstasjon er det et vaktlag stasjonert på dagtid. På vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00–15.30 kan de rykke ut på ca. 90 sekunder.