Forebyggende arbeid

Brannforebyggende arbeid er en viktig del av brannvesenets ansvarsområde. Dette innebærer blant annet tilsyn med særskilte brannobjekter, bistand på øvelser, informasjon og brannvernkampanjer.

 

Feiing

  • Feierne utfører også en del av det viktige brannforebyggende arbeidet.
  • I tillegg til å feie skorsteinene utfører de også tilsyn med fyringsanleggene i kommunen.
  • Gjennom disse besøkene prioriteres det å gi brannverntips og påvirke innbyggerne til gode brannvernholdninger.  

Beredskap

  • Utrykningsstyrkens hovedoppgave er å redde liv og begrense skader på miljø og materielle verdier i forbindelse med branner, vannskader og ulykker.
  • Beredskapsstyrken er fordelt på fire brannstasjoner.
  • Til enhver tid har brannvesenet 16 personer på vakt som er i stand til å rykke ut på ca. fire minutter på dagtid og ca. seks minutter på natten.
  • På Brumunddal brannstasjon er det et vaktlag stasjonert på dagtid.
  • På vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00–15.30 kan de rykke ut på ca. 90 sekunder.