Brøttum barne- og ungdomsskole er den eneste 1-10 skolen i Ringsaker. Geografisk ligger vi nord i kommunen, ca. 12 km fra Lillehammer. Fra høsten 2014 hadde vi totalt 296 elever, 154 elever på barnetrinnet og 142 elever på ungdomstrinnet. Vi får elever til ungdomsskolen fra Mesnali, Lismarka, Ringsaker Montessoriskole samt fra Brøttum.

Skolen er dimensjonert for 425 elever. Dette er en super skole med integrert folkebibliotek. I tillegg har vi en flerbrukshall, Hele skolen er nå ferdigstilt med alle spesialrom, aula og kantine. 

Det pedagogiske arbeidet vårt skal bære preg av tydelighet og forutsigbarhet. Våre pedagogiske nøkkelord er læringsarbeid, mestring og fellesskapstrening.

byggetrinn 2 brøttum skole uke 16.jpg

Byggetrinn 2 med spesialrrom, kantine og aula.

 

Barneskoleplassen.jpg 

 Brøttum skole uke 23 nr11.jpg Brøttum skole uke 23 nr18.jpg