Brøttum barne- og ungdomsskole er den eneste 1-10 skolen i Ringsaker. Geografisk ligger vi nord i kommunen, ca. 12 km fra Lillehammer. Fra høsten 2018 hadde vi totalt 302 elever, 153 elever på barnetrinnet og 149 elever på ungdomstrinnet. Vi får elever til ungdomsskolen fra Mesnali, Lismarka og Åsen samt fra Brøttum.

Skolen er dimensjonert for 425 elever. Dette er en super skole med integrert folkebibliotek, spesialrom, flerbrukshall, aula og kantine. 

Et godt utviklende læringsmiljø- vi bryr oss!