Brøttum barne- og ungdomsskole er den eneste 1-10 skolen i Ringsaker. Geografisk ligger vi nord i kommunen, ca. 12 km fra Lillehammer. Fra høsten 2017 hadde vi totalt 289 elever, 156 elever på barnetrinnet og 133 elever på ungdomstrinnet. Vi får elever til ungdomsskolen fra Mesnali, Lismarka, Åsen, Ringsaker Montessoriskole samt fra Brøttum.

Skolen er dimensjonert for 425 elever. Dette er en super skole med integrert folkebibliotek, spesialrom, flerbrukshall, aula og kantine. 

Et godt utviklende læringsmiljø- vi bryr oss!