Brøttum bo- og aktivitetssenter ligger på Brøttum, og administeres gjennom Omsorgsdistrikt Moelv.

Brøttum bo- og aktivitetssenter har 40 langtidsplasser.