Tilbud og tjenester ved Brøttum helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Brøttum helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende kurs
 • Helseundersøkelser og rådgivning i sped- og småbarnsalder
 • Samlivs - og foreldreveiledning
 • Vaksinering
 • Barselgrupper 
 • Skolehelsetjeneste
 • Fysioterapitjeneste til barn og unge
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i gruppe

Hva vi forventer av foreldre

Hva vi forventer av foreldre:

 • Foreldre eller andre med foreldreansvaret har hovedansvaret for barnets helse.
 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroller. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller (Jfr. Lov om pasient – og brukerrettigheter §6).
 • Ved sykdom kontaktes barnets fastlege.
 • Dersom foreldre ikke ønsker å benytte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, plikter foresatte å sørge for at barna får et tilsvarende helsetilbud på annen måte.
 • Avbestilling / endring av timer bør skje i god tid før den aktuelle timen. 

Velkommen til oss!

Ansatte

Navn Tittel E-post Telefon
Bente Gaden Helsesøster/ skolehelsesøster Send e-post 91 00 49 33
Simone Custers Lege   62 36 31 11
Margrethe Risto Sekretær Send e-post 62 36 31 11
Elin Ødegård Jordmor   99 15 60 15
Ragnhild Vik Helsesøster/skolehelsesøster, arb. leder Send e-post 62 36 31 11

 

Åpningstider

Vi har åpent tirsdager og onsdager 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.30 

Velkommen!