Visning: A A | A A A

Brukererklæring

Vi lover

  • Å møte deg på en profesjonell måte som gjør at du føler deg velkommen og respektert.
  • Å sørge for allsidig tilvekst til samlingene, og være åpne for dine forslag til innkjøp.
  • Å kontakte deg innen en uke når du har meldt deg på til "Boken kommer"-ordningen.
  • Å ekspedere våre brukere fortløpende, og så vidt mulig unngå kødannelser i skranke.
  • Å finne svar på dine spørsmål mens du venter, eller avtale en svarfrist hvis spørsmålet krever mer arbeid.
  • Å svare på skriftlige henvendelser så raskt som mulig, og senest innen tre arbeidsdager.
  • Å være åpen for ros/ris/forslag, og gi svar tilbake innen 1 uke hvis du oppgir navn og adresse.
 

Vi ønsker å yte en best mulig bibliotektjeneste innenfor de rammene og det lovverket vi til enhver tid har. Det innebærer at brukererklæringen kan bli revidert. Den utgaven som til enhver tid gjelder, vil ligge her.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS