Tilbud og tjenester ved Brumunddal helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Brumunddal helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende kurs
 • Helseundersøkelser og rådgivning i sped- og småbarnsalder
 • Samlivs - og foreldreveiledning
 • Vaksinering
 • Barselgrupper 
 • Skolehelsetjeneste
 • Fysioterapitjeneste til barn og unge
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i gruppe

Hva vi forventer av foreldre:

 • Foreldre eller andre med foreldreansvaret har hovedansvaret for barnets helse. 

 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroller. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller (Jfr. Lov om pasient – og brukerrettigheter §6).

 • Ved sykdom kontaktes barnets fastlege.

 • Dersom foreldre ikke ønsker å benytte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, plikter foresatte å sørge for at barna får et tilsvarende helsetilbud på annen måte.

 • Avbestilling / endring av timer bør skje i god tid før den aktuelle timen.

Ansatte

Navn Tittel E-post Telefon
Ann Helen Hovland helsesøster/smittevern Send e-post 62 33 59 40
Else Pedersveen sekretær Send e-post 62 33 59 30
Anne Gro Nordseth Klokkehaug jordmor Send e-post 62 33 59 30
Inger Bergsodden helsesøster, ass. RE-leder, arb. leder Send e-post 62 33 59 35
Joril Solberg helsesøster Send e-post 62 33 59 43
Kari Lundby Michaelsen skolehelsesøster Send e-post 62 33 59 38
Kari L. Myklebust skolehelsesøster Send e-post 62 35 59 44
Kirsti Nytrøen     jordmor   62 33 59 46
Lisa Bekkemellem helsesøster Send e-post 62 33 59 36
Maria Brungot fysioterapeut Send e-post 62 33 59 52
Maria Solli helsesøster Send e-post 62 33 59 39
Marianne Knutzen sekretær Send e-post 62 33 59 33
Martina Erica Johansen helsesøster/ koordinator HomeStart Send e-post 62 33 59 30
Monika Kvam fysioterapeut Send e-post 62 33 59 30
Nina Marie Nomerstad fysioterapeut Send e-post 62 33 59 41
Peter Jansen lege Send e-post 62 33 59 42
Randi Nøren jordmor    62 33 59 37
Siri Robstad helsesøster Send e-post 62 33 59 47
Tove-Kristin Westli skolehelsesøster Send e-post 62 33 59 30
Ingeborg Wien RE-leder, helsestasjonstjenesten  Send e-post 62 33 59 45

 

Åpningstider

Vi har åpent mandag-fredag 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.30 (også i sommerferien 2018)

Velkommen!