Formannskapets innstilling legges med dette ut til alminnelig ettersyn.

Les formannskapets innstilling til kommunestyret