Vi har hatt temaet «å vente på tur» i Minidina en periode i vår. Da tenkte vi at butikklek var en morsom og god øvelse i å vente på tur. Grupperommet var gjort om til supermarked. Vi hadde på forhånd samlet emballasje og hengt opp «tilbudsplakater».  Barna skulle få stå i «kø» og å bytte på å stå i kassen. Det viste seg at barna hadde mange gode forkunnskaper. De kom fort i gang og visste hva de skulle gjøre. Køen tok raskt form og «kassedamen» fant strekkoder og ga tilbake vekslepenger. Barna gikk rundt i «butikken» og puttet varer ned i handleposer med stor iver.  Det var tydelig at barna var vant med moderne betalingsmetoder, da kortautomaten ble flittig brukt. 
I tillegg til å vente på tur ser vi at butikklek er ypperlig begrepstrening og her er det mye telling og fokus på tallsymboler. Her går læring, lek og moro hånd i hånd.