Årsplanen er skrevet ut fra de retningslinjene som barnehageloven og rammeplanen til enhver tid gir. Den skal gi foreldre og andre interesserte informasjon og innsyn i barnehagens pedagogiske arbeid. Den skal også fungere som et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen vil gi deg viktig informasjon om barnehagens målsetninger, pedagogiske innhold og arbeidsmetoder. Årsplanen revideres hvert år.

Last ned årsplanen her