I litt over en måned har deltakere fra Arbeidssentralen stått på for å pusse opp og klargjøre lokalet like innenfor Tømmerstock-kafeen i Nygata 12 i Brumunddal. Her kan man låne ski, sykler, pulker, fatbike, telt og masse annet utstyr av høy kvalitet.

Målet med tiltaket er å gjøre det enklere for barn og unge å låne sport- og fritidsutstyr for å bli mer fysisk aktive og få bedre helse. 

- BUA er et viktig tiltak i et folkehelseperspektiv, et inkluderingsperspektiv og i et bærekraftperspektiv, sa ordfører Anita Ihle Steen under åpningen. 

Gir mulighet til å teste ulike aktiviteter

NAV Ringsaker ved Prosjekt Delta! har inngått en avtale med foreningen BUA. BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Kanskje har du lyst til å prøve noe nytt, eller har vokst fra skiene fra i fjor? I BUA kan du låne bra utstyr og teste forskjellige aktiviteter, se hva du liker og kanskje finne en aktivitet du vil fortsette med.

- Det er lagt ned en formidabel innsats for å få dette til, og jeg vil takke alle som har bidratt. Til vår store glede har vi fått inn til sammen 1,2 millioner kroner til innkjøp av utstyr til BUA Ringsaker. En spesiell takk rettes til Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og Sparbankstiftelsen Hedmark for deres generøse bidrag, sa NAV-leder Roy Carsens.

Utstyrsbiblioteket er for alle

BUA er et tilbud til alle kommunens innbyggere. Det skal være et lavterskeltilbud hvor alle kan låne utstyr gratis. 

- Et godt samfunn skaper rom for alle – det er vi med på skape i dag. Tiltaket vil bidra til å styrke barn og unges samfunnsdeltakelse, identitetsutvikling og selvtillit, og bidra til å redusere konsekvensene av sosial og økonomisk ulikhet, sa ordføreren. 

Fra og med tirsdag 2. april kl. 14-16 vil det være mulig å låne utstyr fra BUAs hjemmeside. Faste åpningstider vil være tirsdag og onsdag 14-16, og torsdag 14-18.