Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever fra 1. klasse t.o.m. videregående skole i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden i kulturuttrykk. Les mer om ordningen her.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt. I Hedmark har Turneorganisasjonen hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen. I tillegg kan kommunene utvilke egen program. 

DKS i Ringsaker

I Ringsaker er det Kultur som utvikler og fordeler DKS-tilbudene til skolene, og de siste årene er skolene blitt tilbudt to typer prosjekter: 

1) Fellesprosjekt for hele kommunen:

Disse prosjektene sikrer god kvalitet til alle elevene i grunnskolen og virker samlende for alle skolebarn i kommunen. Litteratur, film og scenekunst har stått i sentrum.

Eksempler:
«Tango for tusen» våren 2014: Samtlige 6. trinns elever og deres lærere i Ringsaker gikk på tangokurs. Deretter fikk de i oppdrag å lære bort tango til medelevene på de andre trinnene. Til slutt deltok alle elevene i Ringsaker i tangodans på samme tid 19. juni. Resten av landet ble bydd opp til dans samtidig via NRK P1. Les presseomtale og se video her

«Ti ting du kan ta i» våren 2017: Et prosjekt for 6. trinns elever i Ringsaker som strekker seg over et helt semester og engasjerer både musikk- og norsklærere. Målet er at elevene skal lage to identitetsskapende sanger i samhandling med profesjonelle kunstnere – gjennom verksteder for ord, toner og rytmer. Prosjektet starter med bred involvering av alle 6. trinns elever og går videre til et lite utvalg elever som jobber i dybden. Prosjektet avsluttes med felleskonsert på torget i Brumunddal 9. juni. 

2) Prosjekter for få: 
I tillegg til fellesprosjektene har Kultur utviklet mer spissede prosjektet som sikter seg inn mot færre elever. Disse prosjektene gir større rom for samarbeid, menneskelig utvikling og personlig opplevelse.

Eksempel: 
Filmprosjektet: Ti elever fra 9. trinn lager to kortfilmer under veiledning av unge kunstnere fra regionen. Utgangspunktet for filmenes handling er forfatterskapet til en regional forfatter. Elevene tolker tekst, skriver filmmanus, velger ut skuespillere, finner locations, lager produksjonsplaner og gjør opptak. Prosjektet har pågått i tre år og så langt er sju filmer blitt produsert. Se filmene her

Les mer om DKS i Ringsaker her

Kontaktperson DKS Ringsaker: 
Marthe Sørby, leder allmennkultur
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 51 78

Foto: 9. klassinger fra kommunen  gjør opptak i forbindelse med DKS-filmprosjektet våren 2016. To av mentorene var Kristoffer Kumar og Henrik Dahlsbakken. Resultatet ser du her