Vi har i MiniDina-gruppen i Mai lekt doktorlek med bamser. Vi laget venteværelse og kontor til doktoren, med det som hører til av utstyr. Hensikten var blant annet å ha fokus på å klare å vente på sin tur, som har vært tema i MiniDina-samling. I tillegg er dette lek som fremmer flere sosiale ferdigheter, medfølelse og empati.


Barna ventet for å komme inn til legen og de byttet i tur og orden på å få være doktor. Barna satte fort i gang og leken gikk i fin flyt.  Her ble det satt sprøyter, tatt puls, lyttet på hjerte, satt på plaster og selvfølgelig gitt ut medisin (havrefras). Eierne forklarte sykdommer og andre plager og hjalp doktoren med å trøste bamsen underveis.