Kommunens utgående høringsbrev med beskrivelse og vurdering av endringen kan ses her:
- Endring etter forenkla prosess, reguleringsplanene E6 Arnkvern – Tjernli, endring ved Nydalen mot IKEA Handelspark Nord

Vedlegg til brevet kan ses her:
- Notat fra Arealtek som beskriver endring
- Støyberegning revidert 9.9.2019

Eventuelle merknader til reguleringsforslaget ønskes innen fredag 25. oktober 2019. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no.

Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:
Arealtek v/Hilde Smedstad, tlf. 930 69 363, e-post hilde@arealtek.no
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no