Kommunens utgående høringsbrev med beskrivelse og vurdering av omsøkte endringen kan ses her: 

- Endring etter forenklet prosess, reguleringsplan for E6 Botsenden - Moelv, endring ved Skarpsno

Søknad om reguleringsendring fra Sweco med tilhørende vedlegg kan ses her:

- Søknad om mindre reguleringsendring - E6 Skarpsnotunnel

- Supplerende opplysninger

- Revidert plankart med geometri datert 10.4.2019

- Plan- og profiltegning

- Reguleringsbestemmelser revidert 10.4.2019, E6 Botenden - Moelv, endringer markert

- Vedtak, dispensasjon fra hensynssone H560_4 og H560_5

Eventuelle merknader til foreslått reguleringsendring ønskes innen mandag 20. mai 2019. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no.

Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:
Sweco v/Siv Hauge, tlf. 922 48 922, e-post siv.hauge@sweco.no
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no