Listene er de samme som de elektroniske her;
Eiendomsskattetakster 2018
Fritak §5
Delvis fritak §5
Fritak §7
Delvis fritak §7

Eventuelle klager sendes på mail til eiendomsskatt@ringsaker.kommune.no eller Ringsaker kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 64, 2381 Brumunddal innen 30.04.2018.