• Elevrådet består av elever fra 4. - 7. årstrinn.
  • Elevrådsleder og sekretær velges for ett skoleår.
  • Elevrådsmøtene skal holdes 1 - 2 ganger per måned.
  • Elevrådskontakt skoleåret 17-18 er Hans Olav Ødegård

 

Medlemmer 2017-2018.

 

Leder Siver Høitomt
Nestleder Mathilde Hatterud
Medlemmer Eyvind H. Haslestad
  Mari S. Aas
  Emil Moen
  Martine Syversen
  Alex Andre T. Pettersen
  Hennie H. Hoel