I Tømmerli barnehage har vi jobbet med engelsk som prosjekt i et år. Det har vært både morsomt og spennende, og det engasjerte barna fra første stund.

Hvordan vi jobber med engelsk varierer litt fra gruppe til gruppe, og etter barnas alder.

Vi har satt opp følgende mål for arbeidet med engelsk i barnehagen:

  • Det skal være morsomt
  • Vi skal bli kjent med noen engelske sanger
  • Vi skal vekke nysgjerrigheten, og derved lysten til å finne ut hva ting heter på engelsk
  • Vi skal få kjennskap til engelsk kultur
  • Vi skal ha en progresjon i arbeidet

På småbarnsavdelingen handler det mest om å bruke noen engelske sanger, blant annet bursdagssang på engelsk. De teller til tre.

De større barna teller lenger, det er litt individuelt hvor langt de er kommet. Engelske sanger og regler brukes hver uke, vi har månedens sang og månedens regle på engelsk. Farger, dyr, klær, mat og drikke er noe av det vi trekker inn i hverdagene. Vi har ikke engelsk på ukeplanen hver uke lenger, men vi prøver å bruke engelsk inn i samlingene slik at det blir litt engelsk hver uke.