Kultur i Ringsaker kommune skal legge til rette for at kommunens innbyggere kan oppleve et mangfold av arrangementer og aktiviteter, og skal nå i gang med fotballgruppe som et folkehelsetiltak. Tilbudet vil bestå av en time med trening og en time med sosial prat og nistemat i klubblokalet etterpå.

«Sveum for alle»

- Fotballgruppa er for den over 18 år som trenger et springbrett for å komme inn i ordinære aktiviteter eller bli mer aktiv i egen fritid. Med dette tilbudet håper vi på å skape en helsefremmende møteplass for den som har behov for både aktivisering og sosialisering, sier avdelingsleder for Fritid på Kultur, Jenny Andresen Djupvik. 

Brumunddal Fotball stiller bane, utstyr og klubblokaler til disposisjon. 

- Dette tilbudet går rett inn i vår visjon; «Sveum for alle». Vi ser frem til å bidra sammen med Ringsaker Kommune, skape positiv aktivitet er noe som er viktig for klubben. Vi gleder oss til å bli kjent med fotballgruppa som skal trene på Sveum på tirsdager, sier markedsansvarlig i Brumunddal Fotball, Fred Leo Nysæter.  

Trener med stort engasjement

Fotballgruppa skal trene tirsdager kl. 11 på Sveum, og spillerne skal trenes av Thor Inge Jonsdal. Han ble kontaktet av Kultur rett etter jul, og er meget engasjert i å bidra til at mennesker kan få en bedre hverdag. 

- Når du fokuserer på problemene dine, vil du bare få flere problemer. Når du fokuserer på mulighetene, vil du få enda flere muligheter, sier Jonsdal, som selv lyktes med å snu livet til noe positivt etter egne erfaringer med rus da han var ung.

 - Fotballen var for meg en stor motivasjonsfaktor, sier Jonsdal, som håper på stor deltagelse på fotballgruppa.  

Håper mange ønsker å delta

Aktivitetsledere Nina Beate Lømo og Kristian Aasdal-Hansen fra Kultur vil være tilstede under treningene, og disse vil også være kontaktpersoner for fotballspillerne på laget.

 - Jeg gleder meg til å komme i gang med dette tilbudet, og vi har så smått begynt å snakke om det til deltagere vi har på andre grupper på Kultur. At vi skal nå skal sikte oss inn mot en bredere målgruppe, ser jeg på som veldig spennende. Folk er folk, sier Lømo.  

Brumunddal Fotball og Ringsaker kommune oppfordrer til å smøre matpakke, knyte på seg joggeskoa og møte opp på første trening tirsdag 2. april kl. 11. Ved spørsmål kan det sendes e-post til jad@ringsaker.kommune.no.