For å løse de ulike oppgavene måtte elevene prøve seg på problemløsning, finne koordinater på kart over skolegården, måle og regne. Noen oppgaver krevde at de måtte ut i skolegården, andre rundt omkring i skolebygningen, mens noen kunne løses ved pultene. Stor variasjon og veldig engasjerende!
Da dagen gikk mot slutten var det en gruppe som kom i mål med siste oppgave; Anna, Emil og Lovise. Helt i innspurten var det flere grupper som kom etter. Elevene var veldig fornøyde med mattedagen og ønsket «kode-løp» flere ganger.