Prosjektleder valg 2017

Lars Erik Hermansen
tlf. 62 33 51 20 / mob.: 907 28 518
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no 

Ansvar kunngjøring

Astrid Petersen Finneid
Telefon: 62 33 50 14
Mobil: 469 28 980
Les mer på valg.no 

Den norske valgordningen i hovedtrekk

Valgdirektoratet

Les mer på valgdirektoratet.no