Kommunens kriseberedskap er avsluttet, og normalsituasjon er gjenopprettet.