Utenom 7. trinnspresentasjonen, var det all den fantastiske kunsten som var produsert ved skolen som ble stående i fokus. Mange elever fra ulike trinn fikk hederlige omtaler for sine kreative arbeider.
Men vinnerne denne gang kom fra 4. trinn. Av lærer Bjørg hadde de fått i oppdrag å ta utgangspunkt i naturens egne materialer. Ut fra disse skulle de lage en komposisjon, som også skulle være symmetrisk (matematikken må med). En viktig del av oppgaven var det å kunne samarbeide for å svare på oppdraget og skape det best mulige resultatet.
Flere av bildene på 4. trinn kunne vært trukket fram. Men velfortjente vinnere ble Embret, Vanessa og Lea Victoria med den fantastiske komposisjonen vi ser avbildet her. Vi gratulerer!