For å få fellingstillatelse er vi avhengig av dokumenterte observasjoner. For å oppnå effektiv felling så er ferske observasjoner avgjørende. For å registrere aktivitet, få fellingstillatelse samt muliggjøre effektiv felling av rovvilt så må skader, spor- og synsobservasjoner av fredet rovvilt, umiddelbart meldes rovviltkontakt Olaf Tørudbakken, tlf. 950 31 065, evt. Rune Bjørnstad tlf. 908 35 709.